I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

– Plan số 711/KH-Ủy Ban Nhân Dân ngày 25/02/2022 của Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Cần thiết Giuộc về sự tiêm vắc xin chống Covid-19 liều bổ sung cập nhật và nói lại.

– Địa thế căn cứ tình hình trong thực tế trên địa phương, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Cần thiết Giuộc xây dựng dựng Plan tiêm mũi 3 vắc xin chống Covid-19 đến người kể từ 18 tuổi trở lên trên bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc như sau:

II. MỤC TIÊU

– 100% người kể từ 18 tuổi trở lên trên bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc sẽ được tiêm đầy đủ liều cơ phiên bản được tiêm liều nhắc vắc xin chống Covid-19.

– Đáp ứng lành mạnh tiêm chủng Khi dùng vắc xin chống Covid-19.

III. PHẠM VI TRIỂN KHAI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

  1. Phạm vi khai triển: 15 trung tâm phố bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc.
  2. Đối tượng người sử dụng tiêm liều nói lại:

Người kể từ 18 tuổi trở lên trên sẽ được tiêm 2 mũi cơ phiên bản hiện tại đang được sinh sinh sống và thao tác làm việc bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc, ko phân biệt xuất hiện hoặc ko xuất hiện hộ khẩu thông thường trú bên trên địa phận Thị Trấn.

Tiêm liều nhắc: Cơ hội liều cơ phiên bản sau cùng tối thiểu 3 mon.

3. Thời hạn, đối tượng người sử dụng, địa điểmcách thức khai triển:

3.1. Thời hạn, đối tượng người sử dụng, khu vực:

3.1.1. Thời hạn:

Mùa 1: Ngày Thứ 2/03/2022 ( nhằm mục đích ngày loại tư ): tiêm mũi 3. Dự loài kiến 9.900 đối tượng người sử dụng.

Mùa 2: Ngày thứ 6/03/2022 ( nhằm mục đích ngày công ty nhật ): Tiêm vét mũi 1, 2, 3.

3.1.2. Đối tượng người sử dụng:

Người kể từ 18 tuổi trở lên trên sẽ tiêm đầy đủ liều cơ phiên bản bởi vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell.

3.1.3. Khu vực:

 

 

 Stt Điểm tiêm Thời hạn                  ( 02/03/2022 )

 

Đơn vị chức năng

 ( trung tâm phố )

1 Trạm Y tế Lưu động – Ủy Ban Tân Kim cũ 07 giờ tới 09 giờ Thanh Cha
Tân Xuân
Tân Phước
 09 giờ tới 11 giờ Kim Điền
13 giờ tới 14 giờ 30 Trị Yên
Thanh Hà
14 giờ 30 tới 16 giờ Kim Định
Long Phú

2

 

TT Văn hóa truyền thống, Tin tức và Truyền thanh thị trấn 07 giờ tới 09 giờ trung tâm phố 4
09 giờ tới 11 giờ trung tâm phố 1
13 giờ tới 16 giờ trung tâm phố 3
3

Chợ Ngôi trường Bình

(chợ Mỹ Dinh)

07 giờ tới 09 giờ Phước Thuận
Hòa Thuận 1
09 giờ tới 11 giờ Hòa Thuận 2
13 giờ tới 16 giờ trung tâm phố 2

 

3.2. Cách thức khai triển:

Tổ chức triển khai tiêm theo thứ tự những group ưu tiên theo tiến trình phân chia vắc xin của Tè ban chống, phòng dịch Covid-19 của tuyến bên trên.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Khảo sát, lập list đối tượng người sử dụng:

Đầu côn trùng thực hiện tại: Ủy Ban Nhân Dân thị xã tổ chức thanh tra rà soát, lập list những đối tượng người sử dụng vào diện tiêm chủng. Đối tượng đang được thao tác làm việc hoặc đang được sinh sinh sống trên địa phương trên thời gian khai triển tiêm chủng.

Đơn vị chức năng kết hợp: Công an thị xã, những Ban ngành, đoàn thể.

Mối cung cấp lực lượng lao động: Cán cỗ y tế ấp, trung tâm phố, hiệp tác viên dân sinh….

Nội dung thực hiện tại:

Cách 1: Khảo sát cơ phiên bản trước lúc lập plan tiêm chủng bên trên tập hợp tin tức tiêm chủng Covid-19.

Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn chỉ huy Tổ công tác làm việc Y tế phối phù hợp với Công an Thị Trấn, tổ dân phố, tổ Covid hiệp hội… lập list do người dân tự động ĐK ( hoặc bởi cơ hội tiêu thụ ĐK thẳng cùng với Ủy Ban Nhân Dân thị xã ) sẽ tiêm 2 mũi cơ phiên bản  gửi Công an nhằm đánh giá, xác minh tin tức của những người dân.

Cách 2: Công an Thị Trấn tổ chức so sánh tin tức của công dân vào tài liệu dân sinh sống nhằm đòi hỏi người dân bổ sung cập nhật, hoàn toàn tin tức tiếp sau đó xác nhận và gửi lại tổ Công tác làm việc Y tế nhằm quản trị. Ko thực hiện tại xác minh tin tức khái niệm tình huống ko nên là công dân Việt nam Phái nam.

Tình huống người vào list không xuất hiện tin tức hoặc xuất hiện tin tức ko cụ thể cùng với tài liệu dân sinh sống, cơ sở Công an Thị Trấn xuất hiện trách nhiệm xác minh bổ sung cập nhật và gửi lại list đến tổ Công tác làm việc Y tế. Thời hạn gửi lại list sẽ được xác minh không thực sự 02 ngày Tính từ lúc ngày tổ Công tác làm việc Y tế đưa list đến Công an.

Người tới tiêm nên đem Căn cước công dân hoặc thông tin số định danh cá thể xuất hiện mã QR do Công an cấp cho và giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 trước đấy (nếu như xuất hiện).

Điểm tiêm chủng đánh giá, so sánh những tin tức và update, bổ sung cập nhật những tin tức tiêm chủng (nếu như xuất hiện), thực hiện tại tiêm chủng, nhập tin tức về mũi tiêm mới nhất bên trên Nền tảng quản trị tiêm chủng Covid-19.

2. Hướng dẫn đến cán cỗ Y tế ấp, nghề giáo và ban ngành về khai triển vắc xin chống Covid-19

Tổ chức triển khai hướng dẫn đến những đơn vị chức năng tương quan trước lúc khai triển tiêm chủng tối thiểu 03 ngày bao gồm những nội dung như sau:

+ Hướng dẫn phía dẫn khai triển thực hiện tại chiến dịch tiêm vắc xin chống Covid-19.

+ Hướng dẫn phía dẫn dùng Tập hợp Hồ nước sơ y tế nhằm nhập liệu và quản trị tin tức đối tượng người sử dụng tiêm vắc xin chống Covid-19.

+ Hướng dẫn phía dẫn thực hiện tại giám sát công ty động sau tiêm vắc xin chống Covid-19.

3. Đáp ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng

3.1. Dự tính thị hiếu vắc xin và vật tư tiêm chủng

Tổ công tác làm việc y tế đo đếm số liệu và gửi dự tính về TT Y tế thị trấn.

Vắc xin Moderna. Liều tiêm nhắc: 0.25 ml/liều, 1 lọ rút 28 liều.

3.2. Tiêu thụ, bảo vệ, vận đưa vắc xin COVID-19

Điểm tiêm: tiêu thụ vắc xin, vật tư kể từ TT Y tế thị trấn đáp ứng theo dõi nhiệt độ độ vắc xin kể từ +2 tới +8oC.

4. Truyền thông

Thực hiện tại truyền thông trước buổi tiêm chủng và vào xuyên suốt thời kỳ tiêm chủng: trải qua loa đài, băng rol, biểu ngữ….

5. Tổ chức triển khai tiêm chủng

            5.1. Mẫu mã khai triển

Tổ chức triển khai theo như hình thức tiêm chiến dịch vào thời hạn sớm nhất.

Tổ công tác làm việc Y tế tư vấn Ủy Ban Nhân Dân xây dựng dựng plan tiêm chủng và thông tin lịch tiêm ví dụ đến những đơn vị chức năng ĐK tiêm chủng.

Tổ chức triển khai thực hiện tại tiêm vét đến đối tượng người sử dụng bị hoãn tiêm tức thì cuối từng mùa tiêm.

5.2. Tổ chức triển khai buổi tiêm chủng

Sắp xếp trước buổi tiêm chủng

a. Sắp xếp điểm tiêm chủng

Tổ chức triển khai, sắp xếp tổ chức triển khai tiêm trên điểm xuất hiện sảnh rộng lớn rãi như căn nhà văn hóa truyền thống, căn nhà tranh tài, ngôi trường học tập… đến tổng cộng những đối tượng người sử dụng vào diện tiêm sinh sinh sống bên trên địa phận (ko phân biệt xuất hiện hoặc ko xuất hiện hộ khẩu).

Cắt cử lực lượng lao động trên điểm tiêm và phương án tương hỗ của tuyến bên trên, nổi bậc là đẩy mạnh cán cỗ y tế nhà tù sàng thanh lọc và cấp cho cứu giúp lưu động.

Tiếp đón và khai báo y tế

+ Tổ chức triển khai bố trí tiêu thụ thư mời theo trật tự hoặc phạt số trật tự đến đối tượng người sử dụng, và sắp xếp chổ ngồi giãn cơ hội, rời ùn ứ điểm tiếp đón.

+ Người tới tiêm chủng nên treo khẩu trang chống bụi, cọ tay hoặc sát trùng tay, tổ chức đánh giá thân nhiệt độ theo quy định trên điểm tiêm chủng.

– Tư vấn và Nhà pha sàng thanh lọc

+ Theo Quyết định hành động số 5785/QĐ- BYT ngày 21/12/2021 của Sở Y tế về phía dẫn trong thời điểm tạm thời nhà tù sàng thanh lọc trước tiêm chủng vắc xin chống Covid-19.

+ Hướng dẫn và chỉ định thực hiện tại tiêm mũi bổ sung cập nhật hoặc tiêm mũi nhắc theo quy định trên công văn 10772/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Sở Y tế về sự tiêm vắc xin chống Covid-19 liều cơ phiên bản và nói lại.

– Thực hiện tại tiêm chủng

+ Đánh giá vắc xin trước lúc dùng.

+ Vắc xin nên được bảo vệ vào DCL sống nhiệt độ độ kể từ +2 tới +8oC. Lọ vắc xin sẽ mở chỉ dùng vào vòng 6 giờ.

+ Đánh giá nhãn, hạn dùng. Nếu như vượt hạn dùng nên diệt quăng quật.

+ Đánh giá lọ vắc xin, KHÔNG dùng nếu như xuất hiện thay cho thay đổi về sắc tố hoặc tất cả sự thay cho thay đổi phi lý nào là không giống.

Chú ý: Tùy từng vắc xin hiện tại xuất hiện nhưng mà sắp xếp tiêm mũi bổ sung cập nhật và mũi nói lại đến phù phù hợp với những mũi tiêm cơ phiên bản trước đấy.

Sau tiêm vắc xin: Nhập tin tức đối tượng người sử dụng, mũi tiêm vào ứng dụng tiêm chủng trực tuyến tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo quy định của Sở Y tế tức thì vào buổi tiêm chủng và tổ chức update tất cả những tin tức về phản xạ sau tiêm chủng (nếu như xuất hiện) Khi có được tin tức kể từ đối tượng người sử dụng được tiêm chủng (hoặc người thân trong gia đình). Thu hút những tình huống là đối tượng người sử dụng vãng lai nên nhập cụ thể vị trí, tất cả tin tức tương quan nhằm theo dõi sau tiêm hiệu suất cao. In phiếu/giấy xác nhận sẽ tiêm vắc xin chống Covid-19 trả lại đến đối tượng người sử dụng tiêm chủng

Sau buổi tiêm chủng:

+ Bảo vệ những lọ vắc xin không mở vào vỏ hộp riêng rẽ vào dây chuyền sản xuất rét (+20C tới +80 C) ưu tiên sử dụng trước vào buổi tiêm chủng sau.

+ Những lọ vắc xin sẽ mở ko được dùng nữa và nhằm vào túi vỏ hộp đựng rác rưởi riêng rẽ.

+ Sau từng buổi tiêm chủng đo đếm report nhanh chóng số đối tượng người sử dụng sẽ được tiêm và số vắc xin dùng theo mẫu quy định trước 15 giờ mỗi ngày đến TT Y tế.

– Thực hiện tại khử trùng những trung tâm vực sắp xếp điểm tiêm sau cuối ngày tiêm chủng. 

b. Đáp ứng lành mạnh tiêm chủng

Tiến độ tổ chức triển khai buổi tiêm chủng thực hiện tại theo như đúng quy định trên Nghịđịnh số 104/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất/7/2016 của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Thông tư số34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Sở Y tế quy định liên quan một vài điềucủa Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày thứ nhất mon 7 năm 2016 của Chủ yếu phủquy định về vận hành tiêm chủng.

Giới hạn max số số người tiêm vào từng buổi tiêm chủng, tuy rằng

nhiên vẫn đáp ứng thực hiện tại đúng những quy định về triển khai tiêm chủng .

Nhà pha sàng thanh lọc trước tiêm chủng theo Quyết định hành động số 5785/QĐ- BYT ngày 21/12/2021 của Sở Y tế về phía dẫn trong thời điểm tạm thời nhà tù sàng thanh lọc trước tiêm chủng vắc xin chống Covid-19

Sắp xếp những team cấp cho cứu giúp lưu động nhằm hành xử kịp lúc những tình huống tai trở thành

nặng trĩu sau tiêm chủng nếu như xuất hiện.

Chú ý: chỉ tiêm đến đối tượng người sử dụng xuất hiện được giấy đồng ý nhập cuộc tiêm chủng

c. Biên chép và nhập nhiệu tin tức:

Nhập tin tức đối tượng người sử dụng, mũi tiêm vào ứng dụng tiêm chủng trực

tuyến tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo quy định của Sở Y tế tức thì vào

buổi tiêm chủng và tổ chức update tất cả những tin tức về phản xạ sau

tiêm chủng Khi có được tin tức kể từ đối tượng người sử dụng được tiêm chủng.

Sau khoản thời gian tiêm xong nên cấp cho giấy xác nhận sẽ tiêm vắc xin chống Covid-19 theo mẫu.

d. Thanh tra rà soát và tiêm vét

Những tình huống sẽ được quản trị hoặc không được quản trị nằm trong đối tượng người sử dụng tiêm tuy nhiên không xuất hiện giấy mời, không được tiêm xuất hiện mặt trên địa phận sống thời gian khai triển tiêm chủng đều nên được tiêm vét.

Khái niệm những tình huống tạm hoãn: Cần thiết xuất hiện plan tiêm vét vào thời điểm cuối mùa tiêm.

6.Theo dõi, giám sát và report

6.1. Theo dõi, giám sát

Đánh giá, giám sát trước khai triển: giám sát khảo sát đối tượng người sử dụng, lập plan tổ chức triển khai điểm tiêm chủng, dự tính vắc xin vật tư tiêm chủng, cắt cử lực lượng lao động, hành xử cấp cho cứu giúp phản xạ sau tiêm chủng.

Đánh giá, giám sát vào khai triển: giám sát công tác làm việc tổ chức triển khai buổi tiêm chủng và đáp ứng lành mạnh tiêm chủng (nhà tù sàng thanh lọc, theo dõi sau tiêm).

Đánh giá, giám sát sau khai triển: Định hình nhanh chóng tỷ trọng tiêm chủng, thanh tra rà soát đối tượng người sử dụng tiêm vét, biên chép, đo đếm report.

6.2. Nhập liệu, đo đếm – report

Nhập tin tức đối tượng người sử dụng, mũi tiêm vào Tập hợp Hồ nước sơ y tế theo quy định của Sở Y tế tức thì vào buổi tiêm chủng và tổ chức update tất cả những tin tức về phản xạ sau tiêm chủng.

 Trên từng điểm tiêm chủng sau từng buổi tiêm, thanh tra rà soát số đối tượng người sử dụng sẽ tiêm ghi vào list và report về cán cỗ TCMR TT Y tế thị trấn:

 + Report số đối tượng người sử dụng tiêm được vào ngày, những tình huống hoãn tiêm, phòng hướng dẫn và chỉ định.

 + Report và khảo sát những phản xạ sau tiêm chủng theo quy định: Những tình huống phản xạ thường thì, tai trở thành nặng trĩu

 + Report tình hình tồn vắc xin và vật tư tiêm chủng từng ngày nhằm xuất hiện thể điều phối kịp lúc.

– Dùng những biểu mẫu report theo quy định.

Điểm report Thời hạn report Điểm nhận report
Vào chiến dịch
Điểm tiêm 14:00 từng ngày TTYT thị trấn

        

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Kinh phí đầu tư địa phương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ công tác làm việc Y tế thị xã Cần thiết Giuộc

– Xây dựng dựng plan ví dụ nhằm khai triển tiêm chủng đáp ứng hoàn thiện trách nhiệm được giao, đúng tiến trình.

– Cắt cử lực lượng nhập cuộc tiêm chủng:

+ Member của Tổ y tế: Phụ trách điều phối, giám sát những điểm tiêm của thị xã và tương hỗ đo đếm, report thành quả tiêm về cán cỗ phụ trách của thị xã vào khi 15 giờ cùng trong ngày (trải qua Văn chống Ủy Ban Nhân Dân thị xã).

+ Team tiêm gồm: Nhân viên cấp dưới y tế tiếp tục thực hiện tại nhà tù sàng thanh lọc; thực hiện tại tiêm; theo dõi sau tiêm, những ban ngành xuất hiện tương quan tương hỗ công tác làm việc điều phối phân luồng, lưu giữ trật tự động, tiêu thụ khai báo y tế, đo thân nhiệt độ và đáp ứng nhập tin tức tương quan tới người tiêm vắc xin.

– Kết hợp TT y tế/khám đa khoa nhiều khoa trung tâm vực Cần thiết Giuộc xây dựng những tổ cấp cho cứu giúp lưu động nhằm tương hỗ điểm tiêm xử lý cấp cho cứu giúp kịp lúc phản xạ sau tiêm chủng.

– Tổ chức triển khai nhập liệu lên tập hợp tài liệu dân sinh sống theo mã định danh nhằm quản trị sau thời điểm xuất hiện list tiêm ngừa bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc.

2. Công an, quân sự chiến lược thị xã

– Chỉ huy lực lượng Công an, Dân chống, Dân binh, Ban bảo đảm dân phố nhập cuộc tương hỗ team tiêm đáp ứng giám sát trật tự động trên điểm tiêm, phân luồng thực hiện tại 5K đúng qui định (sắp xếp từng điểm tiêm 2 đồng chí Công an, 02 đồng chí Quân sự chiến lược, 04 đồng chí Ban bảo đảm dân phố).

– Cắt cử Dân binh túc trực tương hỗ tổ tư vấn, tổ hợp vận đưa vũ khí, vật tư đáp ứng đến công tác làm việc tiêm chủng tới những điểm tiêm (02 Dân binh túc trực).

3. Văn hóa truyền thống Tin tức và Đài Truyền thanh

– Tăng mạnh công tác làm việc tuyên truyền trước, vào và sau thời hạn tổ chức triển khai tiêm vắc xin.

– Tăng thời lượng phạt thanh, tin bài xích tuyên truyền và thông tin thời hạn, khu vực ví dụ; đẩy mạnh tập hợp loa lưu động tới tận những trung tâm dân sinh sống bên trên địa phận nhằm người dân biết và đi tiêm ngừa theo như đúng thời hạn và khu vực.

4. Trung tâm tài chính – Kế toán tài chính

Đáp ứng ngân sách đầu tư và chi đúng cơ chế, thanh quyết toán ngân sách đầu tư theo những quy định hiện tại hành.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Phái nam và những tổ chức triển khai đoàn thể:

– Kết hợp kêu gọi lực lượng đoàn viên, hội viên nhập cuộc tương hỗ Tổ Y tế trên những điểm tiêm như: Phía dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt độ, tiếp đón, phân luồng, trấn áp trật tự động, hậu cần thiết, lưu giữ tầm cơ hội ít nhất 2m đến người đi tiêm. Hội LHPN, Hội dân cày, Hội cựu binh lực, Đoàn thanh niên: hoạt động từng điểm tiêm 1 hội viên tương hỗ theo dõi sau tiêm.

6. Tổ hậu cần thiết:

Sắp đầy đủ những vật tư, trang bị và khí cụ bảo lãnh, cơm trắng trưa, cơm trắng chiều, đồ uống đáp ứng những điểm tiêm; xịt khử trùng sau buổi tiêm.

7. Những trung tâm phố:

Tổ chức triển khai thanh tra rà soát lại list, phạt phiếu nhà tù sàng thanh lọc, mời những đối tượng người sử dụng vào diện tới điểm nhằm tiêm vắc xin liều nói lại theo plan.

Đáp ứng người dân xuất hiện phiếu nhà tù tất cả Khi tới điểm tiêm và phụ trách phạt phiếu bổ sung cập nhật đến dân nếu như bị sót.

Kêu gọi hiệp tác viên, y tế trung tâm phố nhập cuộc tương hỗ Tổ Y tế vào những vận hành chiến dịch như: Phía dẫn, tiếp đón, phân luồng, trấn áp trật tự động, hậu cần thiết…

Từng trung tâm phố cắt cử 02 người của trung tâm phố bản thân tương hỗ trên điểm tiêm.

8. Nhập liệu:

Ngôi trường TH Tân Kim, Mầm non Tân Kim: nhập liệu đến điểm tiêm Trạm Y tế Lưu động – Ủy Ban Tân Kim cũ.

Ngôi trường TH Nguyễn Tỉnh Thái Bình, Mần nin thiếu nhi Thị Trấn: nhập liệu đến điểm tiêm TT Văn hóa truyền thống thị trấn.

Ngôi trường TH Thị Trấn, Mầm non Ngôi trường Bình: nhập liệu đến điểm tiêm chợ Ngôi trường Bình ( chợ Mỹ Dinh ).

Bên trên nơi đây Plan tiêm mũi 3 vắc xin chống Covid-19 đến người kể từ 18 tuổi trở lên trên bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc năm 2022./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(sẽ ký)

Hoàng Văn Long

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay