Huyện Cần Giuộc có 09 xã nuôi tôm nước lợ với tổng diện tích hơn 2.000 ha, sản lượng bình quân 5.000 tấn/năm, trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng chiếm khoảng 92% còn lại 8% nuôi tôm sú

Hiện tại, bà con nông dân đang tập trung thả nuôi vụ tôm năm 2022. Nhằm đảm bảo vụ tôm năm 2022 thắng lợi, hoàn thành đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra là 5.300 tấn, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cải tạo, vệ sinh ao nuôi, xử lý môi trường đúng quy trình kỹ thuật để loại bỏ các mầm bệnh từ vụ nuôi trước. Chọn nuôi con giống có chất lượng. Thực hiện cắt vụ, giãn vụ nếu ao nuôi xảy ra dịch bệnh. Bố trí, xây dựng ao lắng có diện tích ít nhất bằng 30% tổng diện tích nuôi để chủ động nguồn nước cấp đã được xử lý đảm bảo chất lượng trước khi cấp vào ao nuôi. Tích cực hưởng ứng, sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để ổn định môi trường nước, giảm chi phí, tăng hiệu quả vụ nuôi. Tham gia sinh hoạt tại các hợp tác xã, tổ hợp tác để tiếp nhận, trao đổi thông tin phục vụ quá trình nuôi tôm.

 z3183113687876_52d9f3218cafb7c8ca632ba28d012789.jpg

Theo lịch khuyến cáo bà con nông dân bắt đầu thả nuôi từ ngày 9/2-14/9/2022

Theo khuyến cáo của các ngành chức năng, vụ tôm năm 2022, bà con nông dân bắt đầu thả nuôi từ ngày 9/2-14/9/2022. Mong rằng với sự chuẩn bị chu đáo của nông dân cùng với những khuyến cáo, sự hỗ trợ của ngành chuyên môn, trong vụ tôm năm 2022, nông dân Cần Giuộc sẽ trúng mùa, được giá./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay