Ngày 06/3/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giuộc tổ chức Hội nghị nhân rộng các mô hình công tác Mặt trận năm 2020

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện duy trì và nhân rộng 6 mô hình cấp huyện và 27 mô hình cấp xã, khu dân cư. Các mô hình do Mặt trận chủ trì như: mô hình camera trong tôn giáo; mô hình xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt; mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục pháp luật, vận động an sinh xã hội góp phần cho việc nắm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và vận động an sinh xã hội; mô hình xóa điểm đen tai nạn giao thông; mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường,… Các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2020, huyện lựa chọn 2 mô hình để nhân rộng là mô hình nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua số điện thoại hộ gia đình ở khu dân cư gắn với xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt và mô hình hỗ trợ nơi an táng cho người nghèo khi qua đời. Đồng thời, xây dựng 2 mô hình mới là mô hình xây dựng Tổ dân vận – Ban công tác Mặt trận vững mạnh toàn diện và Ban công tác mặt trận tham gia quản lý trât tự xây dựng tại địa bàn dân cư.

 MO HINH TUYEN TRUYEN GIAO DUC PHAP LUAT QUA SO DIEN THOAI0.jpg

Năm 2020, mô hình tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua số điện thoại hộ gia đình ở khu dân cư gắn với xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt được huyện lựa chọn để nhân rộng ra toàn huyện

DSC00098 (1).jpg 

Ông Trần Văn Lên – Chủ tịch UB MTTQVN huyện Cần Giuộc cho biết, năm 2020 việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phải mang lại hiệu quả thiết thực, tránh hình thức

Theo Ông Trần Văn Lên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cần Giuộc, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phải mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Do đó, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong việc chủ trì, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên để việc triển khai nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3462&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay