6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động của MTTQ trên địa bàn huyện Cần Giuộc gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, do có sự chủ động ngay từ đầu năm nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt khá. Nhiều hoạt động tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 được triển khai sâu rộng ở cơ sở.

Theo đó, MTTQ các cấp đã vận động chia sẽ, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh Covid 19 và xâm nhập mặn trên 322.000.000 đồng và hơn 8.800 phần quà trị giá gần 2 tỷ đồng. Phối hợp vận động tạm dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người và cấp phát hơn 30.000 khẩu trang cho người dân. Hoàn thành vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, xây dựng 44 nhà tình thương, đại đoàn kết, tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân hiến hơn 37.000m2 đất, trị giá gần 18 tỷ đồng để làm công trình giao thông, thủy lợi. 100% MTTQ cơ sở hoàn thành 2-3 chuyên đề giám sát theo quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, MTTQ cũng đã xây dựng mô hình “tổ dân vận – ban công tac mặt trận vững mạnh toàn diện”, mô hình “giảm nghèo bền vững”, mô hình “tôn giáo – mặt trận chăm lo an tang người nghèo đặc biệt khó khăn khi qua đời”, mô hình “mỗi khu dân cư 01 công trình chào mừng đại hội Đảng”.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động MTTQ cơ sở vẫn còn hạn chế như việc vận động, thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững chưa tập trung; hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng chất lượng chưa cao.

 1.6.2020 TANG GIAY KHEN CHO TAP THE VA CA NHAN CO THANH TICH TOT TRONG THUC HIEN GIAM NGHEO BEN VUNG GIAI DOAN 2016 2020.jpg

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tốt chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Tại hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, MTTQVN huyện Cần Giuộc đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

THÀNH PHÁT

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3606&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay