Ví dụ, dựa vào thiết bị án thiết kế, Trung tâm dân ở phường 6, Q.8 xuất hiện tổng diện tích S 146,85 héc-ta, quy tế bào số lượng dân sinh tầm 44.000 người. Trung tâm vực thiết kế xuất hiện đặc thù là trung tâm dân ở hiện tại hữu phối hợp xây dựng dựng mới nhất, chỉnh trang khu đô thị.

Toàn trung tâm vực thiết kế được chia thành 02 đơn vị chức năng sống: Đơn vị chức năng sống 1 phía Đông giáp lối Bình Tiên (lộ giới 40m), phía Tây giáp rạch Bà Tàng và phường 7, phía Phái nam giáp trung tâm Phái nam Thành Phố Hồ Chính Minh, phía Bắc lối Phạm thế Hiển và Kênh Song, diện tích S 62,42 héc-ta, số lượng dân sinh 18.884 người; Đơn vị chức năng sống 2 phía Đông giáp Quốc lộ 50 và phường 5, phía Tây giáp lối Bình Tiên (lộ giới 40m), phía Phái nam giáp trung tâm Phái nam Thành Phố Hồ Chính Minh, phía Bắc lối Phạm thế Hiển và Kênh Song, diện tích S 84,43 héc-ta, số lượng dân sinh 25.116 người.

Trung tâm dân ở phường 6, Q.8 xuất hiện phía Đông giáp Quốc lộ 50 và phường 5, phía Tây giáp rạch Bà Tàng và phường 7, phía Phái nam giáp trung tâm Phái nam Thành Phố Hồ Chính Minh, phía Bắc lối Phạm thế Hiển và Kênh Song.

Mối cung cấp: batdongsan.com

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay