Thực hiện Thông báo số 227/TB-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

UBND huyện thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886 – 01/5/2020) như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 01 (một) ngày: Ngày 30/4/2020 (thứ Năm); được nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01 (một) ngày: Ngày 01/5/2020 (thứ Sáu). Theo đó, thực hiện cụ thể như sau:

a) Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong tuần dịp lễ này công chức, viên chức được nghỉ liên tiếp 4 ngày từ thứ Năm ngày 30/4/2020 đến hết Chủ nhật ngày 03/5/2020.

b) Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 29/4/2020 đến hết ngày 01/5/2020.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện treo cờ Tổ quốc dọc các tuyến lộ chính trên địa bàn mình quản lý, kiểm tra lại các khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền, chỉnh trang cờ tại các cổng ấp văn hóa, bố trí trang trọng, tránh qua loa, hình thức, thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, ấp cho nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong thời gian nghỉ lễ; thành lập Tổ vận động và kiểm tra việc treo cờ trong nhân dân đạt 100% kết hợp vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại xử lý rác tại nguồn và xử lý chất thải rắn theo đúng quy trình.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tổ chức tổng vệ sinh ở từng nhà, ngõ, hẻm, khu phố, đường giao thông nông thôn ở địa bàn dân cư, các công trình công cộng, nơi công sở, các di tích cấp tỉnh, cấp Quốc gia, công trình văn hóa, nhà che bia liệt sĩ, trường học, Trạm y tế,… tạo môi trường xanh – sạch – đẹp. Kiểm tra lại việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc đảm bảo trang trọng theo quy định.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

5. Đội kiểm tra liên ngành về Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện, Đội kiểm tra liên ngành 814 các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông.

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh phối hợp với UBND thị trấn Cần Giuộc thường xuyên kiểm tra lại các trụ cờ, trang trí khẩu hiệu, cờ tại trung tâm huyện, pa-nô hoa, khẩu hiệu tuyên truyền, chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm hệ thống truyền thanh huyện và thông báo việc nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc trong nhân dân và vệ sinh môi trường nhân nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 trên hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân thông suốt thực hiện.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, yêu cầu Công ty Cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc, Công ty TNHH Long Phú Tây, tổ chức thu gom rác theo lịch quy định, đồng thời có kế hoạch tăng cường thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường công cộng.

8. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện cho UBND huyện.

9. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên gương mẫu tham gia hưởng ứng tích cực và vận động người dân cùng tham gia việc treo cờ Tổ quốc nhân nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3536&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay