Trên điểm thai cử trung tâm phố 2, ông Đỗ HIếu Trung – Túng thư Đảng ủy thị xã Cần thiết Giuộc sẽ tới dự Lễ mở màn trên điểm thai cử trung tâm phố 2. Trên phía trên, công tác làm việc tổ chức triển khai thai cử như: niêm yết list người ứng cử, list cử tri, hạ tầng vật hóa học, thùng phiếu, phòng bỏ thăm kín,… đều được sắp chu đáo, đáp ứng đúng quy định. Vào mùa thai cử này, trung tâm phố 2 thị xã Cần thiết Giuộc xuất hiện 673 cử tri nhập cuộc bỏ thăm, vào đấy, xuất hiện 347 cử tri nam giới và 326 cử tri phái đẹp

Toàn thị xã Cần thiết Giuộc sẽ xây dựng 14 tổ thai cử nhằm tổ chức bỏ thăm thai cử thẳng 14 Trưởng trung tâm phố; vào đấy, xuất hiện 12 người tái cử. Bên trên 8.048 cử tri đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình sẽ tới 14 điểm thai cử nhằm bỏ thăm thai lựa chọn người xuất hiện trách nhiệm, đầy đủ đức, đầy đủ tài đại diện thay mặt đến quyền hạn của quần chúng. #.

 bau cu KHu pho 2.jpg

Cử tri bỏ thăm thai Trưởng trung tâm phố 2

Trông cộng đồng, công tác làm việc thai cử Trưởng trung tâm phố nhiệm kỳ 2020-2025 bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc ra mắt trang nghiêm, đúng quy định, đáp ứng tính dân nhà, khách hàng quan tiền, những member sẽ nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nay chất lượng trách nhiệm được cắt cử. Bên cạnh đó, công tác làm việc tuyên truyền được thực hiện nay chất lượng, hạ tầng vật hóa học đáp ứng đến công tác làm việc thai cử được sắp chu đáo sẽ thêm phần đáp ứng tình hình giám sát chủ yếu trị và trật tự động thông thoáng xã hội.

Thanh Thúy

Mối cung cấp: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0andamp;ID=3631andamp;InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay