Thị xã Cần thiết Giuộc thông tin lịch tiêm vắc-xin mũi 2 mang lại công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna và công dân kể từ 18 tới bên dưới 65 tuổi sẽ tiêm mũi 1 Vero Cell và Astrazeneca, rõ ràng:

Khu vực tiêm: TT Văn hóa truyền thống, Tin tức và Truyền thanh thị trấn Cần thiết Giuộc

Đối tượng người tiêu dùng Địa phương Thời hạn thực hiện tại
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Trung tâm phố 1 07 giờ, ngày 16/10/2021
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Trung tâm phố 2 08 giờ, ngày 16/10/2021
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Trung tâm phố 3 09 giờ, ngày 16/10/2021
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Trung tâm phố 4 10 giờ, ngày 16/10/2021
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Thanh Cha 10 giờ nửa tiếng, ngày 16/10/2021
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Những trung tâm phố còn sót lại 10 giờ nửa tiếng, ngày 16/10/2021
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Hòa Thuận 1 13 giờ nửa tiếng, ngày 16/10/2021
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Hòa Thuận 2 14 giờ nửa tiếng, ngày 16/10/2021
Tổng cộng công dân sẽ tiêm mũi 1 Moderna Phước Thuận 15 giờ nửa tiếng, ngày 16/10/2021
Tổng cộng người dân kể từ 18 tới bên dưới 65 tuổi sẽ tiêm mũi 1 Vero Cell, Astrazeneca 7 trung tâm phố Tân Kim cũ ( Kim Điền, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Định, Trị Yên, Thanh Hà, Long Phú) Mỗi sáng, ngày 17/10/2021
Tổng cộng người dân kể từ 18 tới bên dưới 65 tuổi sẽ tiêm mũi 1 Vero Cell, Astrazeneca Trung tâm phố 1, 2, 3, 4 và Thanh Cha, Hòa Thuận 1, Hòa Thuân 2, Phước Thuận Chiều tối, ngày 17/10/2021

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay