Đảng ủy xã Phước Lý tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên của xã

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc Nguyễn Phước Hùng đề nghị các đồng chí báo cáo viên tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII và những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Đối với đại biểu phải nghiên cứu kỹ từng nội dung nêu trong Nghị quyết, làm cơ sở để áp dụng thực tế vào tình hình cụ thể của địa phương. Sau hội nghị, cấp ủy, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng để tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội 13 của Đảng.

 z2445090137803_3562396e8f81af3a6f20e08697567bd9.jpg

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc Nguyễn Phước Hùng phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu được báo cáo viên quán triệt các chuyên đề gồm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, an ninh. 

THÀNH PHÁT

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay