Nhằm phát huy thực sự quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, ngày 21/6/2020, xã Long Thượng tổ chức bầu cử Trưởng ấp theo hình thức hội nghị bầu cử trực tiếp tại địa bàn 04 ấp Long Hưng, Long Thạnh, Long Thới, Tân Điền

Toàn xã có 3.346 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau một ngày tổ chức bầu cử kết quả ấp Long Thạnh, số cử tri tham gia bỏ phiếu 565 người, đạt 100%; ấp Long Hưng, số cử tri tham gia bỏ phiếu 772 người đạt 100%; ấp Long Thới, số cử tri tham gia bỏ phiếu 772 người đạt 100%; ấp Tân Điền số cử tri tham gia bỏ phiếu là 1.235 người đạt 97,78%.

 bau cu Long Thuong.jpg

Cử tri bỏ phiếu bầu Trưởng ấp

Được kết quả như trên, xã Long Thượng đã tập trung toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bầu cử trưởng ấp trước, trong và sau ngày bầu cử, tổ chức triển khai các văn bản về công tác bầu cử, quy trình bầu cử, thời gian tổ chức bầu cử theo đúng quy định.

Bạch Liên

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3636&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay