Ngày 17/6/2021 HĐND xã Phước Lâm tổ chức họp kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự kỳ họp có ông ông Võ Quốc Thanh – UV.BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, ông Huỳnh Trung Nghĩa – HUV, PCT HĐND huyện, Bà Hà Bích Hạnh – Bí thư Đảng ủy xã và 27/27 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp Ủy ban bầu cử xã báo cáo tổng kết công tác bầu cử của xã nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND thông qua các tờ trình và bầu các chức danh HĐND, các ban HĐND, UBND và các thành viên UBND.  

Kết quả ông Trương Hoàng Đạt – Phó  Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã, ông Trương Hoàng Tân được bầu là Phó Chủ tịch HĐND và bầu bà Kiều Thị Ánh Nguyệt làm Trưởng ban pháp chế HĐND, ông Đặng Trung Hậu được bầu làm Trưởng ban kinh tế HĐND. Đồng thời kỳ họp đã bầu bà Nguyễn Thị Hồng Duyên làm Chủ tịch UBND  xã, Ông  Huỳnh Thanh Đông,  bà Nguyễn Phan Thu Ngân được bầu là Phó chủ tịch UBND xã. Ông Huỳnh Văn Kỳ – Trưởng Công an được tín nhiệm bầu làm thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

 z2558264120030_f4d7e1b854c1df7040093c8783d596d9.jpg

Các chức danh được bầu tại kỳ họp được sự tín nhiệm 100% của đại biểu HĐND xã

Các chức danh được bầu tại kỳ họp được sự tín nhiệm 100% của đại biểu HĐND xã.  Đây là tiền đề cho HĐND lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Tâm

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay