Thực hiện chỉ thị 05 của Trung ương về tăng cường Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chuyên đề năm 2020, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh,ngày 19/5/2020 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp Ban Tuyên giáo xã Long Thượng tổ chức họp mặt kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/ 2020), đồng thời tuyên truyền thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới có 56 đồng chí tham dự

 a0e710680be6f1b8a8f7.jpg

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân Huyện trước kỳ họp thứ 17, hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp thứ 14, kỳ họp lệ giữa năm 2020 khóa XI và một số hướng dẫn số 03 ngày 11/5/2020 hướng dẫn quy trình hiệp thương bầu cử trưởng ấp khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 bước, bước 01 dự kiến danh sách những người ứng cử trưởng ấp, trưởng khu phố theo điều 11 thông tư 04 về tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, bước 2 tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn, danh sách những người ứng cử trưởng ấp, hội nghị do Trưởng ban công tác Mặt trận triệu tập và chủ trì, bước 3 ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị để ấn định danh sách chính thức những người ứng cử. Ngoài ra, triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử như viết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, phát thẻ cử tri, công bố quyết định ngày bầu cử của ủy ban nhân dân xã./.

Bạch Liên

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3586&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay