Sáng ngày 26/4/2021, Đảng ủy xã Phước Vĩnh Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Phạm Văn Bốn dự và chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian một ngày, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo các chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 DSC_0334.jpg

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Bốn – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đảm bảo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đạt kết quả cao nhất, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc đây là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời, tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch khả thi sát với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển của từng địa phương, đơn vị.

DSC_0315.jpg 

Đồng chí Phạm Văn Bốn – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đối với công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định, đến nay huyện đã tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, dân chủ, bình đẳng và đúng luật. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với huyện cũng như cả nước. Để đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng cơ sở, các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, tập trung nghiên cứu danh sách người ứng cử, cảnh giác với âm mưu chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phát huy quyền làm chủ của công dân sáng suốt lựa chọn những người tài, đức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay