Ngày 23/02/2020, Hội Khuyến học Thị trấn Cần Giuộc tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập giai đoạn 2015-2020; tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm qua, phong trào thi đua khuyến học, xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trên địa bàn Thị trấn phát triển liên tục, sâu rộng. Từ đó, phong trào thi đua khuyến học ngày càng khởi sắc, tổ chức hội khuyến học được củng cố, lực lượng hội viên phát triển mạnh. Hiện nay, Thị trấn có 8 chi hội và 6 ban khuyến học ở các khu phố, trường học và cơ sở thờ tự với gần 3.700 hội viên, so với năm 2014 tăng hơn 2.000 hội viên. Để phát động thi đua và xây dựng các mô hình học tập tại địa phương, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đóng góp tiền, dụng cụ học tập… để hỗ trợ phát triển giáo dục của địa phương. Giai đoạn 2015 – 2020, hội đã huy động được gần 500 triệu đồng. Từ đó, đã cấp 200 suất học bổng, 30 xe đạp, hàng ngàn quyển tập.. cho học sinh sinh viên nghèo học giỏi. Ngoài ra, phong trào nuôi heo đất được duy trì và phát triển, số tiền thu được hàng năm từ 150 đến 200 triệu đồng đã giúp cho hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Số hộ đạt gia đình học tập ngày càng tăng. Từ 2.000 hộ năm 2015 đến nay đã có 2.638 hộ đạt gia đình học tập, chiếm tỷ lệ 98%. Đến nay, trên địa bàn Thị trấn có 4 đơn vị học tập, 100% khu phố đạt cộng đồng học tập, 2 dòng họ học tập.

 khuyen hoc thi tran 2020.JPG

Đại hội đã biểu dương 03 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tốt trong xây dựng 4 mô hình học tập giai đoạn 2015-2020./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3437&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay