Sáng ngày 27/4/2021, tại Hội trường các đoàn thể huyện Cần Giuộc, Hội nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định 31/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ qui định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng và truyền thông công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Bến Lức và Thành phố Tân An

Theo Bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin tỉnh Long An, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021 và Quyết định của UBND tỉnh Long An về thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao năm 2021 cho tỉnh hội trong đó có việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho người bị nhiễm chất độc hóa học. Do đó, Hội nghị lần này rất quan trọng, thiết thực, nhằm giúp cho các đơn vị ở cơ sở nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về công tác người có công, từ đó hướng dẫn người dân thiết lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với người có công đúng theo văn bản, thời gian quy định. Đồng thời, giúp cho đối tượng người có công tiếp cận kịp thời, đầy đủ thông tin chính sách mới về lĩnh vực người có công…

 tap huan da cam 27.4.2021.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt một số chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; hướng dẫn người dân thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt bảo đảm đúng qui trình …từ đó trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay