Năm 2020, hội Khuyến học huyện Cần Giuộc tham mưu Huyện ủy ban hành Công văn số 2750-CV/HU ngày 24/3/2020 về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Xã hội học tập năm 2020. Cuối năm có gần 41.500 gia đình đạt gia đình học tập, chiếm trên 88,2%; 34 dòng họ học tập, chiếm 89,5%; 80 ấp, khu phố đạt cộng đồng học tập, chiếm 100%; 70 đơn vị đạt đơn vị học tập, chiếm 94,6%. Phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học đến trường. Trong năm đã huy động hơn 9,7 tỷ đồng để trao học bổng, tặng quà, tập, cặp, xe đạp, quần áo, sửa chữa, mua sắm thiết bị, xây dựng nhà tình bạn…. Các địa phương thực hiện tốt như xã Long Hậu, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Tây và thị trấn Cần Giuộc. 100% trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng đạt loại tốt. Các xã, thị trấn tổ chức học tập được 570 cuộc, có hơn 24.000 lượt người dự. Phối hợp các ngành, đoàn thể mở 493 lớp tập huấn, dạy nghề cho lao động nông thôn, đạt 164% chỉ tiêu trên giao

Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập huyện tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTG của Thủ tướng; tuyên dương 113 mô hình học tập tiêu biểu của huyện, giai đoạn 2015 – 2020. Chọn 4 mô hình tiêu biểu xuất sắc dự Đại hội tuyên dương cấp tỉnh. Trong đó, tỉnh chọn gia đình ông Trần Ngọc Oanh, xã Phước Hậu dự Đại hội tuyên dương toàn quốc tại Hà Nội.

 TRAO HOC BONG CHO HOC SINH CO HOAN CANH KHO KHAN TREN DIA BAN HUYEN 2020.jpg

Trong năm đã huy động hơn 9,7 tỷ đồng để trao học bổng, tặng quà, tập, cặp, xe đạp, quần áo, sửa chữa, mua sắm thiết bị, xây dựng nhà tình bạn

Năm 2021, hội Khuyến học huyện Cần Giuộc tiếp tục thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTG của Thủ tướng. Triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”. Phối hợp các ngành củng cố, nâng chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng cấp xã. Tổ chức đại hội hội khuyến học cấp xã và huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị tổng kết năm 2020, có 3 tập thể và 3 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.

THÀNH PHÁT

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay