Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 12/02/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Long An về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020. Chiều ngày 07 tháng 7 năm 2020, Đoàn kiểm tra do bà Phan Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn cùng với các thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác PBGDPL tại huyện Cần Giuộc. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện. Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020, nội dung kiểm tra bao gồm: công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020, đồng thời đoàn cũng đề nghị Hội đồng PBGDPL huyện cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đề án của Chính phủ, Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và triển khai Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tăng cường phối hợp công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL trên địa bàn.

 z1965586422707_e3bc821fb1724159a848b8dd3900a54a.jpg

 Phan Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Thường trực PBGDPL tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Hội đồng PBGDPL, ông Nguyễn Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên đoàn kiểm tra và sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới./.

Phòng Tư pháp huyện Cần Giuộc

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Call Now ButtonLiên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo