Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phước Lý vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự huyện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phước Lý luôn được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, ban ấp thực hiện tốt công tác tuyển quân. Quá trình thực hiện các bước luôn bảo đảm tính công khai, dân chủ, công bằng. Công tác tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân tuổi 17 đạt 100%( có 78/78 thanh niên), đăng ký bổ sung công dân trong độ tuổi sẳn sàng nhập ngũ từ 18-27 tuổi đạt 100%(600/600 thanh niên). Tổ chức xét duyệt thực hiện đúng theo nguyên tắc, hội nghị bình cử được tổ chức dân chủ, chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan. Kết quả năm 2020, xã Phước Lý giao về trên 14 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu huyện giao, trong đó đơn vị tiểu đoàn 263-367 Thành phố  Biên Hòa Đồng Nai là 11 thanh niên, Tiểu đoàn 1, Thạnh Hóa, Long An 1 thanh niên, 2 thanh niên về Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Long An.

 DSC_0309.jpg

Quang cảnh tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Công tác hậu phương quân đội cũng được xã quan tâm thực hiện tốt với tổng số tiền trên 72 triệu đồng, trong đó nhân dân và các mạnh thường quân ủng hộ trên 50 triệu đồng, phần còn lại từ ngân sách xã.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, luật nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ công dân trong xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc, tiếp tục làm tốt công tác đăng ký tuổi 17 đạt 100%, đăng ký bổ sung công dân diện sẳn sàng nhập ngũ, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trước hết phải ưu tiên về chất lượng, phải nắm chắc, tiến hành đúng, đủ nội dung, chính xác các đối tượng theo quy định.

Dịp này, UBND xã đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Ngọc Hồ

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3460&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay