Sáng ngày 21/6/2020, xã Đông Thạnh đã đồng loạt tổ chức bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Mọi công tác tổ chức bầu cử, như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất, thùng phiếu, buồng bỏ phiếu kín,… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy định. Trong đợt bầu cử này, xã Đông Thạnh có 2.677 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó, có 1.787 cử tri nam và 890 cử tri nữ. Ngay sau khi diễn ra lễ khai mạc, các thành viên của các tổ bầu cử tại các điểm bỏ phiếu đã hướng dẫn cử tri tận tình về quy trình bầu cử, cử tri quan tâm xem lại danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu lựa chọn người đại diện cho nhân dân địa phương, bầu cử để bỏ phiếu bầu chọn người có trách nhiệm, đủ đức, đủ tài đại diện cho quyền lợi của nhân dân.

 bau cu dong thanh.jpg

Cử tri bỏ phiếu bầu Trưởng ấp Tây

Nhìn chung, công tác bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn xã Đông Thạnh diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cẩm Đoan

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3633&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay