Thực hiện phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo “tạm dừng đến trường, không dừng việc học” và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dạy và học trực tuyến qua internet và kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

20200421170853_637230581348392371_637226902190542024_2136_0001.pdf

Hoc qua Internet 1.jpg

Để việc dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:

1. Đối với học sinh:

– Thực hiện nghiêm việc tham gia học tập trên internet, trên truyền hình theo lịch học được giáo viên chủ nhiệm thông báo.

– Hoàn thành các bài tập và chuyển kết quả thực hiện theo yêu cầu của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm qua zalo, facebook, email hoặc qua các phần mềm tiện ích khác.

– Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra theo yêu cầu của giáo viên, nhà trường.

2. Đối với phụ huynh:

– Theo dõi, giám sát, quản lí việc học tập của con em thông qua việc học tập trên internet, trên truyền hình.

– Chủ động phối hợp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trong việc nhắc nhở học sinh tham gia học tập.

– Tạo các điều kiện thuận lợi nhất để học sinh có thể tham gia học tập trên truyền hình, qua internet.

3. Đối với giáo viên:

– Thực hiện soạn giảng đầy đủ các nội dung dạy học, đảm bảo học sinh nắm được những kiến thức cơ bản nhất của học kì II năm học 2020-2021 theo các văn bản hướng dẫn của ngành.

– Rà soát, nắm chắc số lượng học sinh tham gia học tập ở từng bộ môn, từng lớp học.

– Thực hiện việc kiểm tra, chấm điểm (đối với các bài kiểm tra thường xuyên) theo văn bản hướng dẫn của ngành.

– Có biện pháp ôn tập cho học sinh khi các em trở lại trường.

Đề nghị các em học sinh, quý phụ huynh và toàn thể giáo viên thực hiện nghiêm túc.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3534&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay