Trong 02 ngày 12-13/5/2020, Đảng bộ xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là “Huy động mọi nguồn lực trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của Cảng Quốc tế Long An, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu: Công nghiệp – Cảng, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, từng bước xây dựng xã Tân Tập trở thành xã nông thôn mới”. Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Phạm Văn Bốn, cùng 177 đảng viên trên địa bàn xã đến dự

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Tân Tập hoàn thành đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Cơ cấu kinh tế xã hội phát triển đúng hướng, tổng sản lượng lúa và tôm tăng cao, một số nhà máy, doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp hình thành đã góp phần giải quyết việc làm, ổn định cho người dân tại địa phương, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống.

Nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hoạt động hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, công tác quản lý điều hành của chính quyền cơ sở ngày càng chặt chẽ. Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân phấn khởi.

 13-5 QUA CANH RA MAT BCH DANG BO XA TAN TAP NK 2020  - 2025.jpg

Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 thành viên, Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thành Nhanh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Tân Tập nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội thống nhất nhiều chỉ tiêu quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội như: Thu ngân sách tăng bình quân từ 10 – 15%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 70% trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, Hằng năm giảm 10% hộ nghèo, Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%, phấn đấu xã đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra.

Thất Huy

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3572&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay