Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO)

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Sơ tuyển của tỉnh Long An, Hội đồng Quốc gia về GTCLQG, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia hàng năm cho các doanh nghiệp tham dự của tỉnh. Hơn 10 năm triển khai (năm 2009 đến 2019) hoạt động GTCLQG trên địa bàn tỉnh Long An, toàn tỉnh có 19 lượt doanh nghiệp tham gia và đạt giải (08 lượt doanh nghiệp đạt giải vàng; 11 lượt doanh nghiệp đạt giải bạc hay Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; ngoài ra Hội đồng Quốc gia giới thiệu và đề cử 03 lượt doanh nghiệp của tỉnh tham dự và đạt Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).  

Phát huy kết quả đạt được nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã xây dựng Kế hoạch tổ chức GTCLQG năm 2020 và các thông tin có liên quan về GTCLQG năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các Ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, giới thiệu và vận động các doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý trên địa bàn hưởng ứng, đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2020.

Bản đăng ký tham dự Giải thưởng của doanh nghiệp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trước ngày 10/5/2020 theo địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 367, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An (Sđt: 0272. 3832072). Cán bộ hỗ trợ liên hệ ông Lê Quốc Anh (Sđt: 0933 452 000, email: [email protected]).

Sau khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp lập hồ sơ, viết các báo cáo tham dự Giải thưởng và mời tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ giải thưởng chất lượng quốc gia.

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhằm góp phần thúc đẩy phong trào năng suất, chất lượng của địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, doanh nghiệp trên địa bàn huyện./.

Kim Chung

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3528&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay