Thực hiện Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND huyện về việc tổ chức triển khai, thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ngày 12/6/2020, Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện đã tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới. Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện và hơn 110 đại biểu là thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện, báo cáo viên pháp luật, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Công chức Tư pháp – hộ tịch; Công an; Quân sự tham dự

 a55aea325a26a778fe37.jpg

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện phát biểu khai mục hội nghị

Nội dung  triển khai là các văn bản pháp luật mới ban hành bao gồm Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật thư viện; Luật dân quân tự vệ; Luật dự bị động viên; Bộ Luật lao động; Luật kiểm toán nhà nước; Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức,…

 sdfghfdsadfghjhgfdsjhgfdsadfghgfdfs.jpg

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh –Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện đề nghị các thành viên Hội đồng PHPBGDPL, báo cáo viên pháp luật, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai văn bản pháp luật mới ban hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; góp phần nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong toàn huyện./.

Phòng Tư pháp huyện Cần Giuộc

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3618&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay