Chiều ngày 20/1/2022, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND các xã, thị trấn về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 15 ngày 12/1/2022

Năm 2022, kinh tế – xã hội huyện sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do các yếu tố thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn,.. đặc biệt dịch Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp, khó đoán định, xuất hiện chủng mới, gây khó khăn khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Huyện xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội là: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển công nghiệp, đô thị. Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

 z3127200736209_ee18317ef3d1e3e9d5e9dfc0a48dae4e.jpg

Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Huyện đề ra 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chủ yếu, trong đó phấn đấu sản lượng lương thực đạt 30.000 tấn, sản lượng rau 138.000 tấn, sản lượng tôm 5.300 tấn; phấn đấu thu ngân sách đạt 556,5 tỷ đồng; tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 97%; duy trì, nâng chất 10 xã nông thôn mới; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 93%; giảm 10% số hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu năm 2022…

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp các giải pháp triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 như: các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; giải pháp xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số….

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay