Ngày 19/2/2021, Ủy ban bầu cử huyện Cần Giuộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Phước Hùng dự

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thời điểm kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đến thời điểm này, huyện và cấp xã đã thành lập ủy ban bầu cử và tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

 20210219_152504(0).jpg

Đây là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Nguyện, Phó chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đúng theo các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban bầu cử tỉnh, huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Liên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo