Ngày 7/7/2020, Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Cần thiết Giuộc tổ chức triển khai hội nghị tổng kết thực hiện nay Quyết định hành động 89 ngày 9/1/2013, Quyết định hành động 281 ngày 20/2/2020 của Thủ tướng tá Cơ quan chỉ đạo của chính phủ và biểu dương 4 nguyên mẫu tiếp thu kiến thức tiêu biểu vượt trội thời kỳ 2016-2020

Thực hiện nay Quyết định hành động 89 về sự việc phê duyệt Đề án ” Xây dựng dựng xã tiếp thu kiến thức thời kỳ 2012-2020″, Quyết định hành động 281 về phê duyệt Đề án ” Tăng cường trào lưu tiếp thu kiến thức trong cả đời vào mái ấm gia đình, dòng tộc, hiệp hội cộng đồng tới năm 2020″, vào trong thời hạn qua, cấp cho ủy Đảng, cơ quan ban ngành, ban, ngành thị trấn trực tiếp tâm điểm lãnh, chỉ huy tổ chức triển khai khai triển thực hiện nay công tác làm việc khuyến học tập, khuyến tài, xây dựng dựng xã hội tiếp thu kiến thức, tăng trưởng sự nghiệp dạy dỗ giảng dạy nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu mối cung cấp lực lượng lao động đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa, tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội của thị trấn. Ý thức của những người dân chăm sóc đến việc tiếp thu kiến thức của con trẻ đảm bảo chất lượng rộng, người rộng lớn cũng xuất hiện thị hiếu tiếp thu kiến thức nhằm nâng cấp thiên nhiên và tăng trưởng kinh tế tài chính mái ấm gia đình.

Toàn thị trấn xuất hiện rộng 51.000 hội viên Hội Khuyến học tập, cướp tỷ trọng 29,8% số lượng dân sinh. Từ thời điểm năm 2015 tới ni, Hội Khuyến học tập nhiều cấp cho sẽ kêu gọi nhiều nguồn lực có sẵn số chi phí rộng 36,2 tỷ VNĐ chăm sóc đến công tác làm việc khuyến học tập, học tập tài. Tổ chức triển khai tặng đá quý, học tập bổng đến nhiều em học sinh tốt, học viên vượt lên trước không dễ học tập đảm bảo chất lượng, trị giá chỉ rộng 24,7 tỷ VNĐ. Thông qua đó, nhằm nhiều em xuất hiện thêm niềm tin và nghị lực kế tiếp tới ngôi trường, nỗ lực rộng vào tiếp thu kiến thức. Ngoại giả, nhiều hạ tầng hội còn nuôi rộng 12.900 con cái heo khu đất, số chi phí rộng 11,1 tỷ VNĐ, tiếp mức độ tới ngôi trường đến học viên vào năm học tập mới nhất.

 fghjkjhgfyuihrewertghjykujyhtgrewq.jpg

Ủy Ban Nhân Dân thị trấn tặng giấy khen đến 2 tập thể xuất hiện kết quả vào trào lưu khuyến học tập khuyến tài, xây dựng dựng xã hội tiếp thu kiến thức thời kỳ 2016-2020

Công tác làm việc chuyển động ĐK 4 nguyên mẫu: “Mái ấm gia đình tiếp thu kiến thức”, “Dòng tộc tiếp thu kiến thức”, “Đơn vị chức năng tiếp thu kiến thức” và “Hiệp hội cộng đồng tiếp thu kiến thức” được chú ý. Tới ni, thị trấn xuất hiện rộng 41.200 mái ấm gia đình được thừa nhận mái ấm gia đình tiếp thu kiến thức;  32 dòng tộc giành danh hiệu dòng tộc tiếp thu kiến thức, 17 hiệp hội cộng đồng tiếp thu kiến thức; 69 đơn vị chức năng đạt đơn vị chức năng tiếp thu kiến thức. Những TT Văn hóa truyền thống, Thể thao và Tiếp thu kiến thức hiệp hội cộng đồng đẩy mạnh đảm bảo chất lượng tầm quan trọng tổ chức triển khai, tạo nên ĐK tiếp thu kiến thức đến dân chúng tiếp thu kiến thức, nâng lên kỹ năng, góp thêm phần tăng cường trào lưu tiếp thu kiến thức trong cả đời.

Thời điểm này, Ủy Ban Nhân Dân thị trấn tặng giấy khen đến 2 tập thể và 133 cá thể xuất hiện kết quả vào trào lưu khuyến học tập khuyến tài, xây dựng dựng xã hội tiếp thu kiến thức thời kỳ 2016-2020./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay