Chiều ngày 15/1/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( UBMTTQVN ) huyện Cần Giuộc tổng kết công tác Mặt trận, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020; triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021

Năm 2020, UBMTTQVN từ huyện đến cơ sở tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung phương thức hoạt động nhằm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững không bỏ ai lại phía sau; các cấp mặt trận phối hợp vận động, tiếp nhận và cấp phát hơn 34.700 phần quà, trị giá 7,8 tỷ đồng, vận động xây dựng, sửa chữa 172 căn nhà tình thương, Đại đoàn kết… kinh phí 8,2 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt hộ nghèo. Ngoài ra, UBMTTQVN hai cấp vận động cứu trợ đồng bào miền Trung số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; các tổ chức và cá nhân trong huyện hỗ trợ trực tiếp hàng hóa, lương thực, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

 16-1 H1-CAN GIUOC TONG KET CONG TAC MTTQ NAM 2020.jpg

Các đơn vị Ký kết liên tịch thực hiện Mô hình năm 2021

Thực hiện cuộc vận động ” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp mặt trận vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, điện, nước sạch, … Trong năm, đã nâng cấp, bê tông hóa 83 công trình đường giao thông nông thôn, 12 công trình thủy lợi, tổng kinh phí 89,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân hiến đất, góp tiền trị giá 15,4 tỷ đồng.

          Trong công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức họp thành viên và các ngành liên quan, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy và chính quyền. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để nhân dân có dịp bày tỏ ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 16-1 H2-CAN GIUOC TONG KET CONG TAC MTTQ NAM 2020.jpg

UBMTTQVN huyện tặng cờ thi đua và giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt trong công tác Mặt trận, cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020

Tại hội nghị, Các đơn vị Ký kết liên tịch thực hiện Mô hình năm 2021. UBMTTQVN huyện tặng cờ thi đua và giấy khen cho 23 tập thể đạt thành tích tốt trong công tác Mặt trận, cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Liên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo