Năm 2020, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa các ngành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Đã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã 255 tin, bài; treo 45 băng rol, phát 1.000 tờ bướm tuyên truyền đảm bảo ATTP. Tổ chức 48 lớp tập huấn và phổ biến văn bản pháp luật về ATTP cho các cơ sở kinh doanh ăn uống. Tổ chức 97 buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống ngộ độc thực phẩm. Thành lập 19 đoàn kiểm tra ATTP gần 800 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 16.000.000 đồng

Tuy nhiên, công tác kiểm tra ATTP vẫn còn hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nguồn nước sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm ở một vài địa phương chưa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước ăn uống. một số cơ sở chưa tuân thủ nghiêm túc yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận.

 BA DAO THI NGOC VUI PHO CHU TICH UBND HUYEN CAN GIUOC PHAT BIEU TAI HOI NGHI TONG KET CONG TAC ATTP NAM 2020.jpg

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ATTP năm 2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc – Đào Thị Ngọc Vui đề nghị Ban chỉ đạo ATTP cấp huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và cổ động trực quan như pano, áp phích, tờ rơi. Tổ chức kiểm tra các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh ăn uống, đảm bảo phải thật an toàn. Đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo ATTP dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân năm 2021.

THÀNH PHÁT

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay