Nhằm chủ động phòng, chống hạn mặn, đảm bảo cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện; năm 2020, huyện Cần Giuộc đầu tư hơn 14,9 tỷ đồng thực hiện các công trình thủy lợi, nạo vét các kênh mương nội đồng. Ngoài ra, huyện cũng tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh đầu tư các trạm bơm nước tại xã Mỹ Lộc, Phước Hậu

Để các công trình thi công đúng tiến độ, các ngành chức năng huyện đẩy mạnh khảo sát thực tế, vận động nhân dân tạo mặt bằng sạch, xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động cải tạo, nạo vét hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn, nhằm tăng hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương.

 nao vet kenh noi dong xa long phung.jpg

Nạo vét kênh nội đồng xã Long Phụng

Hiện các ngành chuyên môn huyện huyện thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn, hướng dẫn cấp nước cho các đối tượng cây trồng, vật nuôi phù hợp  và thông báo cho người dân chủ động ứng phó./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3473&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay