Để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, thời gian qua, huyện Cần Giuộc đã tích cực triển khai các giải pháp để đưa khoa học – công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học – kỹ thuật. Tập trung các giải pháp thúc đẩy mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, gắn với nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, nhiều nông dân đã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư xây dựng nhà lưới, nhà màng, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp địa phương

Hiện toàn huyện có 980/1.750 ha trồng rau ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 92 hộ dân xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính với diện tích 57,8 ha. Để giải quyết đầu ra cho sản phẩm, huyện đã chủ trì, phối hợp với sở ngành tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng thương hiệu rau Cần Giuộc; đồng thời thành lập thêm các HTX, mời gọi đầu tư thêm cửa hàng thực phẩm Co.opfood, Bách hóa xanh; cùng với Siêu thị Co.op Mart; cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch San Hà Food,  góp phần giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm sạch, an toàn đến đông đảo nhân dân trong huyện.

 Cần Giuộc phát triển nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ.jpg

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn còn đối mặt nhiều vấn đề cần giải quyết, đó là sản xuất còn manh mún, thiếu liên kết….

Để nâng cao hơn nữa tính bền vững trong sản xuất cũng như áp dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, thời gian tới, huyện chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm gắn tìm kiếm thị trường bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản đến đầu tư nhằm xây dựng chuỗi liên kết, cung ứng sản phẩm./.

Phương Cảnh

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3511&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay