Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 28/4/2020, UBND huyện Cần Giuộc ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND, theo đó xuất ngân sách huyện số tiền 18.685.500.000 đồng thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể như sau:

– Đối tượng chính sách, người có công cách mạng, số tiền: 2.473.500.000 đồng.

– Đối tượng, bảo trợ xã hội, số tiền: 11.212.500.000 đồng.

– Đối tượng hộ nghèo, số tiền: 1.587.750.000 đồng.

– Đối tượng hộ cận nghèo, số tiền: 3.411.750.000 đồng.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các nước. Ở nước ta, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, UBND huyện Cần Giuộc đã kịp thời hỗ trợ, nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện.

Kim Chung

 

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3552&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay