Ban Tổ chức triển khai thị trấn ủy Cần thiết Giuộc phối phù hợp với TT Tu dưỡng chủ yếu trị thị trấn tổ chức triển khai bế giảng và trao giấy hội chứng nhân mang lại 67 đảng viên hoàn thiện event tu dưỡng lý luận chủ yếu trị dành riêng mang lại đảng viên mới mẻ khóa II năm 2020

Nhập cuộc lớp tu dưỡng lý luận chủ yếu trị mang lại đảng viên, nhiều học tập viên được tìm tòi 10 mục chính bao gồm những nội dung cơ phiên bản về Nhà nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ nước Chí Minh; về đàng lối và sách lược tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội; trách nhiệm quốc chống, giám sát; mục chính xây dựng dựng tổ chức triển khai hạ tầng Đảng vững vàng mạnh và nội dung tập luyện nhằm xứng danh cùng với thương hiệu người đảng viên Đảng cùng sản Việt nam Phái nam. 

 CO 80 HOC VIEN DAT LOAI KHA GIOI.jpg

Trao giấy hội chứng nhân mang lại 67 đảng viên hoàn thiện event tu dưỡng lý luận chủ yếu trị dành riêng mang lại đảng viên mới mẻ khóa II năm 2020

Qua lớp tu dưỡng nhằm mục đích nâng lên trí tuệ chủ yếu trị, xác lập rõ tầm quan trọng, trách nhiệm của đảng viên mới mẻ nhằm nối tiếp nỗ lực tập luyện, phấn đấu theo tiềm năng, tuyệt vời. Bên cạnh đó nhập cuộc tích rất vào nhiều vận hành trên địa phương đơn vị chức năng nhằm hoàn thiện đảm bảo chất lượng trách nhiệm nhưng tổ chức triển khai giao. Phấn đấu sớm trở nên đảng viên đầu tiên của Đảng Cùng sản Việt nam Phái nam.

Cùng với niềm tin nỗ lực vào tiếp thu kiến thức, nhiều học tập viên lớp tu dưỡng lý luận chủ yếu trị dành riêng mang lại đảng viên mới mẻ sẽ hoàn thiện đảm bảo chất lượng event tiếp thu kiến thức. Qua đánh giá, viết lách thu hoạch và thi cuối khóa, 100% học tập viên đạt đòi hỏi và được cung cấp giấy ghi nhận hoàn thiện khóa đào tạo, vào đấy 80% đạt thành quả tốt và khá.

THÀNH PHÁT

Mối cung cấp: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0andamp;ID=3644andamp;InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay