Nhằm ngăn ngừa, trấn áp và đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện tại hiệu suất cao chỉ huy của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh trên Công văn số 8394/Ủy Ban Nhân Dân-VHXH ngày 22/8/2021 về sự tăng nhanh một số trong những giải pháp chống, phòng dịch Covid-19 bên trên địa phận tỉnh. Ngoài các việc tăng nhanh thực hiện tại một số trong những giải pháp thực hiện tại công tác làm việc chống, phòng dịch Covid-19 bên trên địa phận thị xã theo chỉ huy trên Công văn số 3791/Ủy Ban Nhân Dân-VHXH ngày 22/8/2021, Ủy Ban Nhân Dân thị xã chỉ huy bổ sung cập nhật tăng nhanh một số trong những giải pháp sau:

1. Tạm dừng vận hành kinh doanh khái niệm những điểm, tiệm tạp hóa, nhu yếu ớt phẩm bên trên địa phận thị xã.

2. Giao Ủy Ban Nhân Dân những xã, thị xã Cần thiết Giuộc tuyên truyền, hoạt động người dân lúc xuất hiện ốm nhức, bầu sản thì tương tác những hạ tầng khám đường, chữa trị căn bệnh trên địa phương vào địa phận thị xã nhằm được thăm khám đường và chữa trị. Tình huống cấp cho thiết nên gửi tuyến ngoài địa phương (nhất là TP.HCM Hồ nước Chí Minh), lúc về địa phương nên lấy mẫu xét nghiệm PCR xuất hiện thành quả âm tính và cơ hội ly trên căn nhà 14 ngày.

3. Vào thời hạn qua, nhằm tạo nên ĐK mang lại việc vận gửi sản phẩm & hàng hóa chính yếu đáp ứng mang lại những trung tâm vực phong lan bên trên địa phận thị xã, Ủy Ban Nhân Dân thị xã, những ngành thị xã, Ủy Ban Nhân Dân cấp cho xã sẽ cấp cho xác nhận mang lại một số trong những tình huống được lưu thông bên trên địa phận thị xã. Ni, Ủy Ban Nhân Dân thị xã xong hiệu lực thực thi của những văn phiên bản sẽ xác nhận trước đó; đòi hỏi Ủy Ban Nhân Dân những xã, thị xã, những chốt trấn áp chống, phòng dịch căn bệnh bên trên địa phận thị xã thực hiện tại nghiêm việc trấn áp người và phương tiện đi lại.

Địa thế căn cứ chỉ huy bên trên, đòi hỏi Thủ trưởng những chống, ban ngành thị xã, Quản trị Ủy Ban Nhân Dân những xã, thị xã và những cơ sở, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, cá thể xuất hiện liên tráng lệ khai triển thực hiện tại./.

3796_UBND-VHXH_23-08-2021_CONG VAN TRIEN KHAI 8394 (BỔ SUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP).signed.pdf

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(sẽ ký)

Nguyễn Anh Đức

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay