Trong hai ngày 17-18/5/2020, Đảng bộ xã Thuận Thành tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Huyện ủy – Phạm Văn Bốn cùng 129 đảng viên trên địa bàn xã đến dự

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Thuận Thành đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, bước đầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; sản lượng lúa đạt bình quân 5.600 tấn/năm, sản lượng rau 4.100 tấn/năm, đạt 117% kế hoạch. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển về số lượng và quy mô. Toàn xã có 20 công ty, xí nghiệp, 88 hộ kinh doanh buôn bán, 36 hộ làm đồ trang sức, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Kết cấu hạ tầng giao thông, điện nước được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch NTM. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã thực hiện 40 công trình đường giao thông, kinh phí hơn 19,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 8,5 tỷ đồng. Xã xây dựng thành công xã văn hóa, NTM; hoàn thành các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo kế hoạch đã đề ra.

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện thường xuyên; kết hợp mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao KHKT về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, quan tâm hỗ trợ vốn vay ưu đãi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,74%, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, hàng năm có 97% gia đình đạt gia đình văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được kiện toàn, nội dung phương thức hoạt động, trình độ lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức được nâng lên.

BAN CHAP HANH DANG BO XA PHUOC LAM NHIEM KY 2020 2025.jpg 

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 13 thành viên. Đồng chí Lê Thị Phương Dung được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3582&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay