Trong nhiệm 2013-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cần Giuộc đã mạnh dạn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Công tác mặt trận có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện tốt, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong hoạt động phong trào tạo được sự đồng thuận, thu hút nhân dân tham gia, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, nguồn lực từ cộng đồng, làm cho diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc. Đã xây dựng 35 nhà tình nghĩa, trị giá 1,55 tỷ đồng; 79 nhà tình thương, đại đoàn kết, trị giá trên 3,8 tỷ đồng. vận động các tôn giáo, mạnh thường quân tặng hơn 15.000 phần quà và 5 xe gắn máy cho các đối tượng khó khăn, trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. Xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như nuôi heo đất khuyến học, camera giám sát an ninh trật tự, nhà trọ an toàn không tội phạm; phong trào thi đua “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Đạo pháp dân tộc – Xã hội chủ nghĩa”…

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ đã có nhiều tập thề, cá nhân nhận được bằng khen của UBND, UBMTTQVN tỉnh và giấy khen của UBND, UBMTTQVN huyện.

 1.6.2020 UY VIEN BAN THUONG TRUC UBMTTQVN THI TRAN CAN GIUOC NHIEM KY 2019 2024.jpg

Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cần Giuộc nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 30/5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cần Giuộc đã tổ chức Đại hội lần thứ IX. Đại hội đã tổ chức Hiệp thương dân chủ cử 53 vị là Ủy viên (khuyết 2 vị) và 5 vị vào Ban thường trực. Ông Nguyễn Trọng Tài giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Cần Giuộc nhiệm kỳ 2019 – 2024.

THÀNH PHÁT

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3605&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay