Ví dụ, phần khu đất tranh chấp xuất hiện diện tích S 9.793m2, nằm trong thửa 58 và 59, tờ sơ đồ số 15, xuất hiện xuất xứ dùng kể từ mái ấm gia đình các cụ Trần Văn Bảy – Lương Thị Hương thơm (phụ vương u ruột ông Trần Văn Vân).

Theo tin tức kể từ Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18/11/1996, trung tâm khu đất này sẽ được ông Bảy bà Hương thơm đưa quyền dùng đến ông Đỗ Đức Trung. Năm 2003, ông Đỗ Đức Trung được Doanh nghiệp CP Xây dựng dựng và Marketing mái ấm Đại Phúc (Doanh nghiệp Đại Phúc) thực hiện tại bồi thông thường cùng với phần khu đất 9.793m2 nhằm dự án xây dựng dựng Khu đất Nền Cần thiết Giuộc Trung tâm mái ấm sống rạch Bà Tánh, xã Bình Hưng, thị xã Bình Chánh.

Điều xứng đáng nói là lúc Doanh nghiệp Đại Phúc thực hiện tại bồi thông thường đến ông Đỗ Đức Trung, thì trung tâm khu đất này vẫn nằm trong nhà quyền của mái ấm gia đình các cụ Trần Văn Bảy – Lương Thị Hương thơm. Theo thông tin được biết, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh sẽ cấp cho Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất số 530/QSD/trang 265/Q1, ngày 27/11/1998, đến mái ấm gia đình ông Bảy bà Hương thơm.

Mon 2/2012, Sở Khoáng sản và Thị trường Tp.Hồ Chí Minh cấp cho Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu mái ấm sống và gia tài không giống nối liền cùng với khu đất, tương quan tới dự án công trình Trung tâm mái ấm sống rạch Bà Tánh đến Doanh nghiệp Đại Phúc. Vào đấy, xuất hiện 52 giấy ghi nhận quyền dùng khu đất xuất hiện tương quan tới phần diện tích S khu đất nằm trong thửa 58, 59 tờ sơ đồ số 15. Theo bật mí của Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp Đại Phúc sẽ chuyển nhượng vốn không còn nhiều nền khu đất đến quý khách.

Kể từ vụ việc cấp cho trùng sổ đỏ chính chủ bên trên phần khu đất xuất hiện diện tích S 9.793m2, nằm trong thửa 58 và 59, tờ sơ đồ số 15, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh sẽ ra nhiều Quyết định hành động không giống nhau nhằm xử lý yếu tố này.

Ngày 16/6/2014, Phó Quản trị Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh Đoàn Nhật ký Quyết định hành động số 7760/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân về sự việc tịch thu, bỏ vứt Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất số 530/QSDĐ/ trang 265/Q1, ngày 27/11/1998, của Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh cấp cho đến hộ bà Lương Thị Hương thơm, trên xã Bình Hưng cùng với nguyên nhân Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất này sẽ cấp cho ko vừa lòng quy định pháp lý (ko đúng đối tượng người tiêu dùng dùng khu đất).

Tới ngày 2/10/2014, ông Đoàn Nhật lại ký văn phiên bản số 13109/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân về sự việc tịch thu, bỏ vứt Quyết định hành động số 7760/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, ngày 16/6/2014, của Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh về sự việc tịch thu, bỏ vứt Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất số 530/QSDĐ/trang 265/Q1, ngày 27/11/1998 của Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh, cấp cho đến hộ bà Lương Thị Hương thơm, trên xã Bình Hưng.

Về nguyên nhân bỏ vứt Quyết định hành động số 7760/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh đến biết, không đầy đủ hạ tầng xác lập hộ bà Lương Thị Hương thơm ko dùng phần khu đất xuất hiện diện tích S 9.793m2, nằm trong thửa 58 và 59, tờ sơ đồ số 15, tư liệu 02/CT-UB cỗ địa chủ yếu xã Bình Hưng, trên thời gian Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh cấp cho Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất số 530/QSDĐ/ trang 265/Q1, ngày 27/11/1998, đến hộ bà Lương Thị Hương thơm (theo report số 266/BC-Ủy Ban Nhân Dân ngày 24/9/2014 của Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Hưng).

Sau 2 văn phiên bản trái chiều của Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh vào năm 2014, ngày 8/12/2015, ông Nguyễn Văn Hồng, một mùi vị Phó Quản trị không giống của Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh lại ký Quyết định hành động số 11083/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân về sự việc tịch thu, bỏ vứt Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất số 530/QSDĐ/ trang 265/Q1, ngày 27/11/1998, của Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh, cấp cho đến hộ bà Lương Thị Hương thơm, trên xã Bình Hưng cùng với nguyên nhân tịch thu là Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất sẽ cấp cho ko đúng đối tượng người tiêu dùng dùng khu đất.

Tranh chấp, năng khiếu khiếu nại nối dài

Sau khoản thời gian Quyết định hành động số 11083/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân về sự việc tịch thu, bỏ vứt Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất số 530/QSDĐ/ trang 265/Q1 của Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh, ông Trần Văn Vân (người quá kế của mái ấm gia đình ông Bảy bà Hương thơm) sẽ rất nhiều lần năng khiếu nại.

Tuy nhiên theo Quyết định hành động số 104/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, ngày 11/1/2018, về sự việc làm cho xong năng khiếu nại của ông Trần Văn Vân (lần 2), Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh sẽ bác bỏ năng khiếu nại của ông. Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh đến rằng, việc Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh phát hành Quyết định hành động số 2660/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 26/4/2016 về làm cho xong năng khiếu nại lần thứ nhất cùng với nội dung: “Không thay đổi Quyết định hành động số 11083/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, ngày 8/12/2015, của Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh về sự việc tịch thu, bỏ vứt Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất số 530/QSDĐ/ trang 265/Q1, ngày 27/11/1998, của Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Chánh, cấp cho đến hộ bà Lương Thị Hương thơm, trên xã Bình Hưng, thị xã Bình Chánh” là đúng quy định pháp lý.

Theo Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh, việc ông Vân năng khiếu nại Quyết định hành động số 2660/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, ngày 26/4/2016, về làm cho xong năng khiếu nại (lần thứ nhất) là ko xuất hiện hạ tầng đánh giá làm cho xong. Tuy nhiên, ông Vân đến rằng, mái ấm gia đình ông sẽ đòi hỏi Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh vấn đáp bởi văn phiên bản là sổ đỏ chính chủ cấp cho đến mái ấm gia đình ông đúng hoặc sổ đỏ chính chủ cấp cho đến Doanh nghiệp Đại Phúc đúng, tuy nhiên tới ni vẫn ko xuất hiện lời đáp.

Hồ nước sơ thất lạc, còn nhiều “dấu số”

Mang lại tới ni, ông Vân vẫn ko quá nhận việc mái ấm gia đình ông cung cấp khu đất đến ông Đỗ Đức Trung (người được Doanh nghiệp Đại Phúc thực hiện tại bồi thông thường, bên trên miếng khu đất mái ấm gia đình ông Vân được cấp cho “sổ đỏ chính chủ”). Bên cạnh đó, ông Vân cũng sẽ tố giác ông Đỗ Đức Trung lừa cù lao cướp đoạt gia tài bởi mẫu mã hàng nhái Đơn xin đưa quyền dùng 9.793m2 khu đất, nằm trong thửa 58 và 59, tờ sơ đồ số 15.

Theo thành phẩm khảo sát, xác minh kể từ nội dung đơn của ông Vân tố giác ông Đỗ Đức Trung lừa cù lao cướp đoạt khu đất, ngày 24/4/2018, Ban ngành Công an Khảo sát, Công an Tp.Hồ Chí Minh (CSĐT-CATP) Tóm lại, ko đầy đủ địa thế căn cứ nhằm xác nhận xuất hiện việc chuyển nhượng vốn khu đất thân hộ Trần Văn Bảy, Lương Thị Hương thơm đến ông Trung. CSĐT-CATP đòi hỏi Doanh nghiệp Đại Phúc được cung cấp phiên bản chủ yếu Giấy viết lách tay ngày 19/1/1996 và Đơn xin đưa quyền dùng khu đất ngày 18/11/1996 tuy nhiên Doanh nghiệp này sẽ thực hiện thất lạc. Vì thế, Ban ngành CSĐT ko thể thực hiện tại việc thẩm định lại tư liệu nhằm xác minh xuất hiện việc mua và bán hoặc ko và ko xuất hiện địa thế căn cứ xác lập xuất hiện tín hiệu của tội phạm.

Sát bên đấy, CSĐT-CATP cũng đến rằng, hồ nước sơ chuyển nhượng vốn quyền dùng khu đất kể từ ông Đỗ Đức Trung đến Doanh nghiệp Đại Phúc sẽ vi phạm quy định pháp lý về chuyển nhượng vốn quyền dùng khu đất (giao dịch thanh toán chuyển nhượng vốn nên xuất hiện Giấy ghi nhận quyền dùng khu đất và nên qua công bệnh).

Cùng với những diễn trở nên bên trên, vụ việc tranh chấp phần khu đất 9.793m2, xã Bình Hưng, thị xã Bình Chánh vẫn còn đấy nhiều khúc mắc đợi nhiều cơ sở tác dụng thực hiện sáng sủa tỏ.

Mối cung cấp: https://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/uan-khuc-vu-tranh-chap-dat-vang-gan-20-nam-tai-sai-gon-ar94159

 
Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay