Ngày 23/9/2020, Đoàn công tác làm việc Sở giáo dục và đào tạo và Huấn luyện tỉnh Long An tới thẩm định sản phẩm đánh giá, định hình thừa nhận ngôi trường đạt chuẩn chỉnh Vương quốc khái niệm ngôi trường Tè học tập Phước Lý, thị trấn Cần thiết Giuộc

Thời hạn qua, Ngôi trường Tè học tập Phước Lý trực tiếp sẽ có được sự tâm điểm của những cấp cho ủy Đảng, tổ chức chính quyền địa phương và ngành dạy dỗ, hạ tầng vật hóa học ở trong nhà ngôi trường từng bước được thổi lên. Hiện nay trên, ngôi trường xuất hiện 4 hàng ngôi nhà tầng cùng với những chống học tập chắc chắn và chống tác dụng đáp ứng theo quy định, trang vũ trang dạy dỗ và học tập đáp ứng đòi hỏi thay đổi cách thức nâng lên tiện nghi dạy dỗ. BGH, nghề giáo đạt chuẩn chỉnh theo quy định và áp dụng sáng sủa tạo nên cách thức giảng dạy dỗ mới mẻ; thi đua dạy dỗ chất lượng tốt, học tập chất lượng tốt; kết quả và tiện nghi dạy dỗ toàn thể ở trong nhà ngôi trường trở nên được nâng lên. Tỷ trọng hoàn thiện event lớp học tập đạt bên trên 99%; hoàn thiện event tiệu học tập tuổi 14 đạt 100%.

 28.9.2020 DOAN CONG TAC CUA SO GDĐT BAO CAO KET QUA THAM DINH TRUOGN TIEU HOC PHUOC LY.jpg

Khung cảnh đánh giá, thẩm định ngôi trường đạt chuẩn chỉnh Vương quốc

Sau lúc nghe report của ngôi trường về sản phẩm xây dựng dựng ngôi trường đạt chuẩn chỉnh vương quốc, những member vào đoàn tổ chức đánh giá trong thực tế những chống tác dụng, Sảnh đùa, và hồ nước sơ sổ sách của ngôi trường, nghề giáo; tham khảo tiện nghi giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức của nghề giáo, học viên.

 28.9.2020 TRUONG TIEU HOC PHUOC LY HUYEN CAN GIUOC.jpg

Hạ tầng vật hóa học của Tè học tập Phước Lý được định hình cao

Qua đánh giá đoàn định hình ngôi trường Tè học tập Phước Lý thực hiện nay chất lượng tốt những yêu cầu của ngôi trường Tè học tập đạt chuẩn chỉnh Vương quốc của Sở giáo dục và đào tạo và Huấn luyện. Đoàn công tác làm việc hoàn mỹ hồ nước sơ report sở giáo dục và đào tạo và Huấn luyện, trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An thừa nhận Ngôi trường Tè học tập Phước Lý đạt chuẩn chỉnh Vương quốc.

THÀNH PHÁT

Mối cung cấp: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Coi thêm:

Liên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo