Địa thế căn cứ Plan số 1617/KH-TTYT ngày thứ 7/10/2021 của TT Y tế thị xã Cần thiết Giuộc về sự tuyển chọn dụng viên chức năm 2021;
TT Y tế thị xã Cần thiết Giuộc thông tin tuyển chọn dụng viên chức như sau:

I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN VÀ SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THỰC HIỆN TUYỀN

STT Địa điểm việc thực hiện cần thiết tuyển chọn Số số lượng dân cư thao tác cần thiết tuyển chọn
Thương hiệu địa điểm việc thực hiện cần thiết tuyển chọn Chức vụ nghề nghiệp và công việc Chuyên môn trình độ chuyên môn cần thiết tuyển chọn Con số
1 Bác Sỹ Y học tập dự trữ hạng III Bác Sỹ Y học tập dự trữ hạng III Bác Sỹ Y học tập dự trữ 01 01
2 Bác Sỹ hạng III Bác Sỹ hạng III Bác Sỹ nhiều khoa 08 12
3 Y tá hạng IV Y tá hạng IV Y tá 04 04
4 Điều chăm sóc hạng IV Điều chăm sóc hạng IV Điều chăm sóc cao đẳng 01 01
5 Hộ sinh hạng IV Hộ sinh hạng IV Hộ sinh cao đẳng 03 03
6 Nghệ thuật Y hạng IV Nghệ thuật Y hạng IV Nghệ thuật thương hiệu y học tập cao đẳng 01 01
7 Số lượng dân sinh viên hạng IV Số lượng dân sinh viên hạng IV Trung cấp cho chuyên nghiệp ngành Y trở lên trên và xuất hiện chứng từ đào tạo và giảng dạy đạt chuẩn chỉnh viên chức dân sinh 01 01
8 Số lượng dân sinh viên hạng III Số lượng dân sinh viên hạng III CN Xã hội học tập hoặc CN Công tác làm việc Xã hội và xuất hiện chứng từ đào tạo và giảng dạy đạt chuẩn chỉnh viên chức dân sinh 01 01
9 Kế toán tài chính thu Kế toán tài chính viên ĐH chuyên nghiệp ngành kế toán tài chính trở lên trên và xuất hiện chứng từ tu dưỡng chuyên môn ngạch kế toán tài chính viên 01 01
TỔNG CỘNG 21 25

* Khái niệm địa điểm việc thực hiện cần thiết tuyển chọn xuất hiện trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn trung cấp cho đơn vị chức năng thực hiện tại tuyển chọn dụng, tiêu thụ kể từ mối cung cấp y tế ngôi trường học tập bên trên địa phận, nếu như thiếu hụt mối cung cấp này thì đơn vị chức năng thực hiện tại tuyển chọn dụng, tiêu thụ kể từ mối cung cấp không giống.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. ĐK ĐK dự tuyển chọn viên chức thực hiện tại theo quy định trên Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Điều 22 Luật Viên chức ví dụ như sau:

1.1. Người xuất hiện đầy đủ nhiều ĐK, yêu cầu tại đây ko phân biệt dân tộc bản địa, phái mạnh phái đẹp, bộ phận xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được ĐK dự tuyển chọn viên chức:

a. Xuất hiện quốc tịch Việt nam Phái mạnh và trú ngụ trên Việt nam Phái mạnh;

b. Kể từ đầy đủ 18 tuổi trở lên trên;

c. Xuất hiện đơn ĐK dự tuyển chọn;

d. Xuất hiện lý lịch rõ rệt;

e. Xuất hiện văn bởi, chứng từ đào tạo và giảng dạy phù phù hợp với địa điểm việc thực hiện cần thiết tuyển chọn. Riêng biệt nhiều tình huống văn bởi chất lượng nghiệp do hạ tầng dạy dỗ quốc tế cấp cho nên kèm giấy thừa nhận của Viên Khảo thí và Kiểm định tiện nghi dạy dỗ (nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Huấn luyện và giảng dạy).

f. Vừa đủ sức khoẻ nhằm thực hiện tại trách nhiệm.

1.2. Những người dân tại đây ko được ĐK dự tuyển chọn viên chức:

a. Mất hoặc bị tránh tiềm lực hành động dân sự.

b. Đang được bị truy cứu giúp trách nhiệm hình sự; đang được chấp hành hoặc sẽ chấp hành xong phiên bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án nhưng không được xóa án tích; đang được bị vận dụng giải pháp xử lý hành chủ yếu mang vào hạ tầng cai nghiện buộc phải, hạ tầng dạy dỗ buộc phải, ngôi trường giáo chăm sóc buộc phải.

2. Người ĐK dự tuyển chọn chỉ được ĐK dự tuyển chọn vào 01 địa điểm việc thực hiện của một đơn vị chức năng xuất hiện thị hiếu tuyển chọn dụng nằm trong Sở Y tế tỉnh Long An nếu như sỹ tử này ĐK dự tuyển chọn kể từ 02 địa điểm việc thực hiện trở lên trên tiếp tục bị xóa thương hiệu vào list dự tuyển chọn hoặc diệt sản phẩm xét tuyển chọn. Hồ nước sơ ĐK dự tuyển chọn ko trả trả lại.

3. Người ĐK dự tuyển chọn nên đạt trình độ chuyên môn chuẩn chỉnh theo quy định hiện tại hành ứng cùng với chức vụ nghề nghiệp và công việc ĐK dự tuyển chọn.

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiêu thụ hồ nước sơ: Từ thời điểm ngày 14 mon 10 năm 2021 tới không còn ngày 12 mon 11 năm 2021 (vào giờ hành chủ yếu).

2. Khu vực, địa điểm tiêu thụ hồ nước sơ:

– Sỹ tử nộp Hồ nước sơ trên Chống Tổ chức triển khai Hành chủ yếu (lầu 2), TT Y tế thị xã Cần thiết Giuộc hoặc gửi theo đàng bưu năng lượng điện qua địa điểm: số 28, đàng Nghĩa sĩ, thị xã Cần thiết Giuộc, thị xã Cần thiết Giuộc, tỉnh Long An.

– Số điện thoại thông minh tương tác: 02723 875184 lựa chọn số nội cỗ 116.

– Ko tiêu thụ hồ nước sơ bị tẩy xóa, ko ghi đầy đủ tin tức theo quy định.

2. Hồ nước sơ ĐK dự xét tuyển chọn

– Người ĐK dự xét tuyển chọn nộp Phiếu ĐK dự tuyển chọn theo Mẫu số 01 trên Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định số 115/2020/NĐ-CP  và Văn bởi trình độ chuyên môn theo địa điểm việc thực hiện ĐK dự tuyển chọn.

– Người ĐK dự tuyển chọn nên Chịu đựng trọn vẹn trách nhiệm trước pháp lý về tính chất cụ thể của những tin tức kê khai vào Phiếu ĐK dự tuyển chọn. Những tình huống khai man, hàng fake hồ nước sơ tiếp tục bị diệt sản phẩm tuyển chọn dụng và xử lý theo quy định của pháp lý.

– Tin tức tuyển chọn dụng tiếp tục được đăng bên trên Báo Long An, đôi khi được đăng lên bên trên Trang web Sở Y tế tỉnh Long An (địa điểm https://syt.longan.gov.vn ) và niêm yết công khai minh bạch trên TT Y tế thị xã Cần thiết Giuộc.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Mẫu mã tuyển chọn dụng: Thực hiện tại tuyển chọn dụng trải qua xét tuyển chọn.

2. Nội dung xét tuyển chọn viên chức:

Thực hiện tại theo quy định trên Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được thực hiện tại theo 2 vòng như sau:

a. Vòng ngực

Đánh giá ĐK dự tuyển chọn trên Phiếu ĐK dự tuyển chọn theo đòi hỏi của địa điểm việc thực hiện cần thiết tuyển chọn, nếu như đáp ứng nhu cầu đầy đủ thì người dự tuyển chọn được tham gia vòng eo thon theo quy định.

b. Vòng eo: Thi môn chuyên môn chuyên nghiệp ngành:

– Mẫu mã thi: Phỏng vấn.

– Nội dung thi: Đánh giá kỹ năng, tài năng, vận hành nghề nghiệp và công việc người dự tuyển chọn theo đòi hỏi của địa điểm việc thực hiện cần thiết tuyển chọn bao gồm nhiều nội dung cơ phiên bản như sau:

+ Kỹ năng và kiến thức cộng đồng: kỹ năng, tiềm lực nắm rõ của sỹ tử về định phía sách lược tăng trưởng của ngành, của đơn vị chức năng và nắm rõ về pháp lý chuyên nghiệp ngành phù phù hợp với yêu cầu chức vụ nghề nghiệp và công việc ĐK dự tuyển chọn.

+ Kỹ năng và kiến thức trình độ chuyên môn: kỹ năng, tiềm lực và tiềm năng lời khuyên biện pháp làm cho xong nhiều yếu tố đang được đề ra vào thực tiễn gắn kèm với yêu cầu về trình độ chuyên môn, tiềm lực trình độ chuyên môn chuyên môn của chức vụ nghề nghiệp và công việc nhưng sỹ tử ĐK dự tuyển chọn.

– Thời hạn thi: Thi phỏng vấn một phần hai tiếng (trước lúc thi phỏng vấn, sỹ tử tham dự cuộc thi xuất hiện không thực sự 15 phút sắp).

– Thang điểm: 100 điểm.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

– Thời hạn xét tuyển chọn: Từ thời điểm ngày 14-15/12/2021.

– Khu vực xét tuyển chọn: TT Y tế thị xã Cần thiết Giuộc, địa điểm số 28, đàng Nghĩa sĩ Cần thiết Giuộc, thị xã Cần thiết Giuộc, thị xã Cần thiết Giuộc, tỉnh Long An.

VI. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Cơ hội xác lập người trúng tuyển chọn vào kỳ xét tuyển chọn: Thực hiện tại theo quy định trên Điều 10 và  Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP như sau:

1. Người trúng tuyển chọn vào kỳ xét tuyển chọn viên chức nên xuất hiện đầy đủ nhiều ĐK sau:

a) Xuất hiện sản phẩm điểm thi trên vòng eo thon đạt kể từ 50 điểm trở lên trên.

b) Xuất hiện số điểm vòng eo thon cùng cùng với điểm ưu tiên (nếu như xuất hiện) cao rộng lấy theo trật tự điểm kể từ cao xuống thấp vào tiêu chí được tuyển chọn dụng của từng địa điểm việc thực hiện.

2. Tình huống xuất hiện kể từ 02 người trở lên trên xuất hiện tổng số điểm tính theo quy định trên điểm b khoản 1 đều bằng nhau sống tiêu chí ở đầu cuối của địa điểm việc thực hiện cần thiết tuyển chọn thì người xuất hiện sản phẩm điểm thi vòng eo thon cao rộng là kẻ trúng tuyển chọn; nếu như vẫn ko xác lập được thì người hàng đầu đơn vị chức năng xuất hiện thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức quyết định hành động người trúng tuyển chọn.

3. Người ko trúng tuyển chọn vào kỳ xét tuyển chọn ko được bảo lưu sản phẩm xét tuyển chọn mang đến nhiều kỳ xét tuyển chọn lần sau.

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thực hiện tại theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP như sau:

1. Đối tượng người tiêu dùng và điểm ưu tiên vào xét tuyển chọn:

a) Nhân vật Lực lượng vũ trang, Nhân vật Làm việc, thương binh, người tận hưởng quyết sách như thương binh, thương binh loại B: Được cùng 7,5 điểm vào sản phẩm điểm vòng eo thon;

b) Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan lại quân team, sĩ quan lại công an, quân nhân có trách nhiệm phục viên, người thực hiện công tác làm việc cơ yếu hèn gửi ngành, học tập viên chất lượng nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan lại dự bị, chất lượng nghiệp đào tạo và giảng dạy lãnh đạo trưởng Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấp cho xã ngành quân sự chiến lược hạ tầng được phong quân hàm sĩ quan lại dự bị sẽ ĐK ngạch sĩ quan lại dự bị, con cái liệt sĩ, con cái thương binh, con cái thương binh, con cái của những người tận hưởng quyết sách như thương binh, con cái của thương binh loại B, con cái đẻ của những người vận hành kháng chiến bị nhiễm độc hại chất hóa học, con cái Nhân vật Lực lượng vũ trang, con cái Nhân vật Làm việc: Được cùng 5 điểm vào sản phẩm điểm vòng eo thon;

c) Người hoàn thiện nhiệm vụ quân sự chiến lược, nhiệm vụ nhập cuộc công an quần chúng. #, team viên thanh niên xung phong: Được cùng 2,5 điểm vào sản phẩm điểm vòng eo thon.

2. Tình huống người dự xét tuyển chọn nằm trong nhiều diện ưu tiên quy định trên khoản 1 thì chỉ được cùng điểm ưu tiên tối đa vào sản phẩm điểm vòng eo thon.

TT Y tế thị xã Cần thiết Giuộc thông tin tới nhiều ban ngành, đơn vị chức năng và người dự tuyển chọn viên chức được biết./.

 Mẫu số 01-PHIEU DANG KY DU TUYEN.docx

 1663_TB-TTYT_13-10-2021_5 -THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC 2021.signed.pdf

 

GIÁM ĐỐC

(sẽ ký)

Huỳnh Văn Quyên

 

 

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay