Địa thế căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất/7/2016 của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về vận hành tiêm chủng;

Địa thế căn cứ Quyết nghị số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ về mua sắm và dùng vắc xin chống Covid-19;

Địa thế căn cứ Plan số 1176/KH-Ủy Ban Nhân Dân ngày 13/4/2021 của Ủy ban Dân chúng tỉnh Long An về sự tiêm vắc xin chống Covid-19 thời điểm 2021-2022 bên trên địa phận tỉnh Long An;

Địa thế căn cứ Plan số 3620/KH-Ủy Ban Nhân Dân ngày 05/8/2021 của Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Cần thiết Giuộc tiêm vắc xin chống Covid-19 bên trên địa phận thị trấn Cần thiết Giuộc;

Địa thế căn cứ Quyết định hành động số 10041/QĐ-TBVX ngày 13/10/2021 của Đái ban chống, phòng dịch Covid-19 bên trên địa phận tỉnh về sự phân chia vắc xin mùa 12 hiệp hội;

Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Cần thiết Giuộc lập plan tiêm vắc xin mũi 2 chống Covid-19 bên trên địa phận thị trấn Cần thiết Giuộc đến người dân bên trên 65 tuổi tiêm mũi 1 Moderna như sau:

I. MỤC TIÊU

– 100% đối tượng tiêm mũi 1 vắc xin Moderna được tiêm mũi 2 vào chiến dịch theo số liều vắc xin được phân chia.

– Đáp ứng lành mạnh tiêm chủng lúc dùng vắc xin chống Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Phạm vi khai triển: Vắc xin Pfizer

– Địa phận thị trấn Cần thiết Giuộc dự con kiến tiêm đến 12.206 người.

– Tiêm mũi 2 người sẽ tiêm mũi 1 Moderna.

STT Đơn vị chức năng Đối tượng người dùng
1 Phước Lý 90
2 Long Thượng 102
3 Phước Hậu 876
4 Thị xã Cần thiết Giuộc 3.200
5 Long An 594
6 Thuận Thành 1.038
7 Mỹ Lộc 1.044
8 Phước Lâm 858
9 Long Phụng 390
10 Đông Thạnh 864
11 Tân Tập 936
12 Phước Vĩnh Đông 528
13 Phước Vĩnh Tây 576
14 Long Hậu 108
15 Phước Lại 1.002
Tổng cùng 12.206

 

2. Thời hạn khai triển dự con kiến: ngày 16/10/2021.

 

STT ĐƠN VỊ THỜI GIAN SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐỘI TIÊM
1 Phước Lý 16/10/2021 90 01 nhóm
2 Long Thượng 16/10/2021 102 01 nhóm
3 Phước Hậu 16/10/2021 876 02 nhóm
4 Thị xã Cần thiết Giuộc 16/10/2021 3.200 10 nhóm
5 Long An 16/10/2021 594 01 nhóm
6 Thuận Thành 16/10/2021 1.038 03 nhóm
7 Mỹ Lộc 16/10/2021 1.044 03 nhóm
8 Phước Lâm 16/10/2021 858 02 nhóm
9 Long Phụng 16/10/2021 390 01 nhóm
10 Đông Thạnh 16/10/2021 864 01 nhóm
11 Tân Tập 16/10/2021 936 02 nhóm
12 Phước Vĩnh Đông 16/10/2021 528 01 nhóm
13 Phước Vĩnh Tây 16/10/2021 576 01 nhóm
14 Long Hậu 16/10/2021 108 01 nhóm
15 Phước Lại 16/10/2021 1.002 02 nhóm
Tổng số 12.206

3. Địa điểm tiêm chủng:

Những ngôi trường học tập, TT Văn hóa truyền thống, Thể thao và Tiếp thu kiến thức hiệp hội,…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. TT Y tế

– Xây dựng dựng plan ví dụ nhằm khai triển tiêm chủng đáp ứng hoàn thiện trách nhiệm được giao, đúng tiến trình.

– Dựa vào lịch tiêm nêu bên trên, TT Y tế thị trấn công ty động tổ chức triển khai điều phối, kêu gọi nhiều nhóm tiêm chủng khai triển thực hiện nay plan tiêm vắc xin mũi 2 chống Covid-19 bên trên địa phận thị trấn. Cắt cử lực lượng nhập cuộc tiêm chủng:

+ Điều phối cộng đồng của TT Y tế thị trấn: Phụ trách điều phối, giám sát nhiều nhóm tiêm của thị trấn và report thành phẩm tiêm mỗi ngày về cán cỗ phụ trách của đơn vị chức năng tổ chức triển khai.

+ Nhóm tiêm gồm: Nhân viên cấp dưới y tế tiếp tục thực hiện nay ngục thất sàng thanh lọc; thực hiện nay tiêm; theo dõi sau tiêm, nhiều ban ngành xuất hiện tương quan tương hỗ công tác làm việc điều phối phân luồng, lưu giữ trật tự động, tiêu thụ, đáp ứng nhập tin tức tương quan tới người tiêm vắc xin.

– Kết hợp Khám đa khoa Nhiều khoa trung tâm vực Cần thiết Giuộc xây dựng nhiều tổ cung cấp cứu giúp lưu động nhằm tương hỗ nhiều điểm tiêm xử lý cung cấp cứu giúp phản xạ sau tiêm chủng; sắp tới lực lượng lao động, hạ tầng vật hóa học, trang tranh bị và dung dịch sẵn sàng thu dung, theo dõi, chữa trị nhiều tình huống xuất hiện phản xạ sau tiêm gửi tới.

– Theo dõi, report tiến trình tiêm vắc xin của nhiều nhóm về Văn chống Thị trấn ủy, Văn chống HĐND và Ủy Ban Nhân Dân thị trấn.

– Được cung cấp tin tức đến TT Văn hóa truyền thống – Tin tức và Truyền thanh thị trấn truyền thông đến người dân biết về đối tượng người dùng ưu tiên, loại vắc xin chống Covid-19, tiện ích của vắc xin, lịch tiêm, tính lành mạnh của vắc xin, nhiều trường hợp hi hữu bất lợi sau tiêm, plan khai triển tiêm.

– Kết hợp Chống giáo dục và đào tạo và Huấn luyện và đào tạo chỉ huy nhóm nhập liệu tổ chức nhập liệu lên tập hợp hồ nước sơ y tế năng lượng điện tử nhằm quản trị sau khoản thời gian xuất hiện list nhiều xã, thị xã gửi về (việc nhập liệu tiếp tục được thực hiện nay thẳng đến từng người dân sau khoản thời gian tiêm xong do nhà giáo thực hiện nay).

2. Công an thị trấn

– Chỉ huy lực lượng công an nhập cuộc tương hỗ nhóm tiêm lưu giữ trật tự động, phân luồng thực hiện nay 5K đúng quy định.

– Chỉ huy lực lượng công an nhập cuộc nhiều chốt ngăn tạo ra ĐK đến người dân tới điểm tiêm lúc xuất hiện thư mời của xã. 

3. Chống Văn hóa truyền thống và Tin tức; TT Văn hóa truyền thống – Tin tức và Truyền thanh

– Chỉ huy nhiều đơn vị chức năng trực nằm trong tăng nhanh tuyên truyền trước, vào và sau thời hạn tổ chức triển khai tiêm vắc xin.

– Tăng thời lượng phạt thanh, tin bài xích tuyên truyền về tiềm năng, tiện ích của việc tiêm vắc xin chống Covid-19.

– Cử phóng viên báo chí tiếp cận và mang tin đúng lúc nhiều vận hành khai triển trên nhiều đơn vị chức năng, địa phương vào thời hạn khai triển chiến dịch.

4. Chống Trung tâm tài chính – Plan

Bằng vận kinh phí đầu tư tư vấn Ủy Ban Nhân Dân thị trấn đáp ứng mối cung cấp kinh phí đầu tư thực hiện nay theo plan và phía dẫn dùng, thanh quyết toán kinh phí đầu tư theo nhiều quy định hiện nay hành.

5. Chống Tài chính và Hạ tầng

Sắp xếp phương tiện đi lại chở nhiều nhóm tiêm tới khu vực tiêm theo plan.

6. Chống giáo dục và đào tạo và Huấn luyện và đào tạo

Kêu gọi, tương hỗ nhà giáo, nhân viên cấp dưới ngôi trường học tập nhập cuộc tiêu thụ và nhập tài liệu vào tập hợp tiêm chủng; sẵn sàng thực hiện nay trách nhiệm lúc điều động, cắt cử.

Địa thế căn cứ plan phân chia bàn tiêm của thị trấn, Chống giáo dục và đào tạo và Huấn luyện và đào tạo sắp đặt con số nhà giáo nhập liệu theo từng nhóm tiêm đến tương thích.

7. Chống Nội vụ

Sắp xếp lực lượng lao động tương hỗ theo plan của Ủy Ban Nhân Dân thị trấn bên trên hạ tầng khuyến nghị của nhiều cơ sở, đơn vị chức năng.

8. Thị trấn đoàn

Kết hợp Ủy Ban Nhân Dân nhiều xã, thị xã cử nhiều tự nguyện viên phía dẫn người dân vào thời hạn hóng một phần hai tiếng sau khoản thời gian tiêm: thiết đặt phần mềm “Sổ y tế năng lượng điện tử” nhằm phản ánh hiện tượng sau khoản thời gian tiêm, trấn áp con số mũi tiêm,…; thiết đặt Bluezone nhằm quét mã QR, phân biệt con số mũi tiêm lúc quét mã, bỏ dở khai báo y tế bởi giấy trên nhiều điểm xuất hiện khai báo y tế năng lượng điện tử (vào ra nhiều khu vực, test Covid-19…). Chú ý nhiều tự nguyện viên nên đáp ứng công tác làm việc chống, phòng dịch Covid-19 lúc xúc tiếp với những người dân.

9. Văn chống Thị trấn ủy, Văn chống HĐND và Ủy Ban Nhân Dân thị trấn

Theo dõi, update số liệu, tin tức report kể từ TT Y tế, nhiều nhóm tiêm nhằm report Túc trực Thị trấn ủy, Ủy Ban Nhân Dân thị trấn, Ban Chỉ huy, Sở Lãnh đạo thị trấn.

10. Đề xuất Ủy ban MTTQ Việt nam Phái nam thị trấn

Điều phối plan tiêm ngừa vắc xin chống Covid-19 bên trên địa phận thị trấn.

Đánh giá giám sát việc khai triển chiến dịch tiêm vắc xin.

11. Đề xuất nhiều tổ chức triển khai chủ yếu trị – xã hội thị trấn

Kết hợp địa phương tổ chức triển khai tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên thực hiện nay giãn cơ hội rời lan truyền chéo cánh lúc tiêm ngừa.

12. Ủy Ban Nhân Dân nhiều xã,thị xã

Chỉ huy Trạm Y tế xã kết hợp nhiều ngành xuất hiện tương quan tư vấn xây dựng dựng plan và tổ chức triển khai khai triển thực hiện nay đáp ứng lành mạnh theo Quyết định hành động 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Sở Y tế về sự phát hành yếu tố hạ tầng lành mạnh tiêm chủng vắc xin chống Covid-19, hiệu suất cao đúng tiến trình.

Chỉ huy Đài truyền thanh xã tuyên tuyền về tiện ích tiêm vắc xin chống Covid-19, theo dõi nhiều phản xạ bất lợi sau tiêm chủng. Thông tin đến người dân thời hạn, khu vực tiêm, phân bổ mời tiêm theo mốc giờ thích hợp đáp ứng giãn cơ hội.

Kêu gọi nguồn lực có sẵn kể từ nhiều ban ngành, đoàn thể nhập cuộc tương hỗ ngành y tế vào nhiều vận hành chiến dịch như: Phía dẫn, tiếp đón, phân luồng, trấn áp trật tự động, hậu cần thiết… Chuẩn bị nước sát trùng, khẩu trang chống bụi; xịt khử trùng sau từng buổi tiêm.

Sắp xếp khu vực đáp ứng tiến trình tiêm theo plan, đáp ứng đòi hỏi chống, phòng dịch; bảo vệ mối cung cấp kinh phí đầu tư khai triển vận hành tiêm chủng vắc xin.

Thông tin đến người dân tự động chuẩn bị dung dịch hạ nóng sau khoản thời gian tiêm, riêng rẽ trung tâm phong lan địa phương cung cấp dung dịch hạ nóng đến người dân.

Địa thế căn cứ plan phân chia bàn tiêm của thị trấn, Ủy Ban Nhân Dân nhiều xã, thị xã lựa chọn điểm tiêm tương thích, đôi khi thực hiện nay hợp đòi hỏi 5K về chống phòng dịch Covid-19.

Trên nhiều điểm tiêm nên đáp ứng xuất hiện PC tham gia mạng internet nhằm nhà giáo nhập số liệu. Đáp ứng xuất hiện wifi nhằm tương hỗ người dân sở hữu phần mềm.

Gửi khu vực nhiều điểm tiêm ví dụ về TT Y tế thị trấn trước thời điểm ngày tiêm 01 ngày nhằm sắp đặt, bố trí nhiều điểm tiêm tương thích.

13. Đề xuất Đảng ủy nhiều xã, thị xã

Chỉ huy, kêu gọi tổng lực nhiều ngành nhiều cung cấp trên địa phương nhập cuộc thực hiện nay chiến dịch tiêm Covid-19 đến toàn dân bên trên địa phận nhằm hoàn thiện tiềm năng đưa ra.

Bên trên nơi đây plan tiêm vắc xin mũi 2 chống Covid-19 bên trên địa phận thị trấn Cần thiết Giuộc đến người dân bên trên 65 tuổi tiêm mũi 1 Moderna của Ủy Ban Nhân Dân thị trấn, đòi hỏi nhiều chống ban, ngành tương quan, Ủy Ban Nhân Dân nhiều xã, thị xã khai triển thực hiện nay./.

 4627_KH-UBND_14-10-2021_KH tiem QĐ mùa 12 tức thì 15102021.signed.pdf

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(sẽ ký)

Nguyễn Anh Đức

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay