Ngày 23/6/2020, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An phát hành Quyết định hành động số 2111/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân về sự điều tiết phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã nằm trong thị trấn Cần thiết Giuộc

Từ đó, điều tiết phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu thị xã Cần thiết Giuộc, thị trấn Cần thiết Giuộc kể từ loại II thổi lên loại I.

Sau khoản thời gian điều tiết, thị trấn Cần thiết Giuộc xuất hiện thành phẩm phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã như sau:

– Loại I: thị xã Cần thiết Giuộc, xã Tân Tập.

– Loại II: xã Phước Lý, xã Long Thượng, xã Phước Hậu, xã Phước Lâm, xã Mỹ Lộc, xã Thuận Thành, xã Long An, xã Đông Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, xã Phước Vĩnh Tây, xã Long Hậu, xã Phước Lại và xã Long Phụng.

 don vi hanh chinh loai I.jpg

Thị xã Cần thiết Giuộc trở nên đơn vị chức năng hành chủ yếu loại I

Thị xã Cần thiết Giuộc sẽ đạt vớ những yếu tố phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã theo quy định trên Quyết nghị số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thông thường vụ Quốc hội về yêu cầu của đơn vị chức năng hành chủ yếu và phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu. Những yếu tố phân loại gồm:

– Yếu tố quy tế bào dân sinh.

– Yếu tố diện tích S đương nhiên.

– Yếu tố tự động bằng phẳng được thu, chi ngân sách địa phương.

– Yếu tố thừa nhận đạt chuẩn chỉnh vùng quê mới nhất.

– Yếu tố tỷ trọng làm việc phi nông nghiệp và yếu tố tỷ trọng hộ nghèo khái niệm thị xã Cần thiết Giuộc.

– Yếu tố vương quốc về y tế khái niệm thị xã Cần thiết Giuộc.

– Yếu tố tỷ trọng số hộ dân sinh sống được sử dụng nước tinh khiết khái niệm thị xã Cần thiết Giuộc.

Thành quả thẩm định, thị xã Cần thiết Giuộc đạt tổng cộng những yếu tố phân loại cùng với tổng số điểm 86,56/100 điểm, đầy đủ yêu cầu nâng kể từ loại II lên loại I.

Kim Cộng đồng

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay