Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó phải thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, và Công điện số 1665 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  UBND xã Phước Lại thực hiện thông báo đến Bến phà Tân Thanh, Bến phà Trâm Bầu và Bến phà Mương Chài kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020. Riêng Bến phà Tân Thanh hoạt động thời gian từ 06 giờ đến 07 giờ, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ, hiện các bến phà trên đều thực hiện nghiêm công điện của UBND tỉnh.

Phước Lại thực hiện nghiêm Công điện số 1665 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tạm ngưng hoạt động Bến phà Tân Thanh

 người dân trong xã thực hiện nghiêm công điện tỉnh.jpg

 bến phà tân thanh ngưng hoạt động .jpg

UBND xã đã phân công lực lượng đến kiểm tra tuyên truyền công điện của UBND tỉnh đến người dân khi qua lại các bến phà trên; chốt chặn tại các bến phà để kiểm soát người ra vào xã theo đúng quy định.

Được biết, toàn xã Phước Lại có khoảng 12.000 người, trong đó khoảng 3.000 lao động đi làm công nhân tại khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu; thị trấn Cần Giuộc và xã Hiệp Phước.

Quan Qui

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3497&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay