Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong 3 tháng 10,11 và tháng 12 năm 2021 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cần Giuộc đã thực hiện giảm lãi tiền vay cho hơn 11.996 món vay, với tổng số tiền lãi giảm trên 588 triệu đồng

Trong đó, giảm lãi chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo là 209 triệu đồng; giảm lãi chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 156 triệu đồng; giảm lãi chương trình Học sinh sinh viên là 55 triệu đồng; giảm lãi chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm  98 triệu đồng,…

NHCS 2022 1111111111111bbbbbbbbbbbb.jpg 

Ngân hàng họp giao ban tại điểm giao dịch xã Phước Lý

Được biết, thực hiện Quyết định 1990/QD-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội. Theo đó, các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được giảm 10% lãi suất hiện hành từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Sau thời điểm này, lãi suất cho vay sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tuệ Linh

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay