Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hậu và các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó đem lại hiệu quả thiết thực, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Kết quả nổi bật là MTTQ Việt Nam xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021- 2026 trên địa bàn. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh, tuy gặp rất nhiều khó khăn, thách thức song Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã huy động sự đồng lòng, chung sức và sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị tham gia tổ chức bầu cử thành công, để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân, với số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỉ lệ 99,62%.

 MTTQ Long Hau 1.jpg

Ông Hồ Minh Trung, Chủ tịch MTTQVN xã trao vốn hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo

Điểm nhấn tiếp theo phải kể đến là vai trò nòng cốt của hệ thống Mặt trận trong vận động, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy mạnh mẽ truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặt trận tổ quốc xã đã vận động và tiếp nhận gần 10.000 phần quà trị giá 8,3 tỷ đồng hỗ trợ người dân. Từ đó động viên tinh thần và nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch; phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức trong đại dịch Covid-19, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

 MTTQ Long Hau 2.jpg

Mặt trận tổ quốc xã đã vận động và tiếp nhận gần 10.000 phần quà trị giá 8,3 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngoài ra, MTTQ phối hợp triển khai thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: mô hình “giảm nghèo bền vững” nhận lãnh giúp đỡ 7 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo thông qua hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất; mô hình “nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua số điện thoại hộ gia đình ở khu dân cư gắn với xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt”, mô hình “vận động các chủ nhà trọ giảm tiền nhà trọ và hỗ trợ cho công nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19”, mô hình “khu dân cư bảo vệ môi trường, thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với ngày hội Đại đoàn kết năm 2021″…

 MTTQ Long Hau 3.jpg

Qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể được Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong các hoạt động, phong trào thi đua

Thông qua việc triển khai các Phong trào thi đua, cuộc vận động, với nhiều hoạt động, mô hình cụ thể, thiết thực, từ đó góp phần quan trọng hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, khơi dậy và tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể được Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong các hoạt động, phong trào thi đua./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ LONG HẬU

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay