Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 do Liên hợp quốc lựa chọn là là “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 là “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và tuần lễ biển đảo Việt Nam năm 2020.jpg

Hưởng ứng kêu gọi của quốc tế, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm nay, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Để mỗi người dân khi có dịp ra thăm biển thì ý thức bảo vệ môi trường biển được thể hiện bằng việc làm thíết thực, chung tay giữ vệ sinh môi trường biển như không vứt rác bừa bãi, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nylon, các sản phẩm nhựa dùng một lần… Trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu… Theo đó, các khẩu hiệu tuyên truyền là “Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, “Hoàng Sa – Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam”, “Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”, “Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh”, “Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh”, “Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”, “Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển”, “Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta”…

Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường biển.

Hồ Phúc – TNMT

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Call Now ButtonLiên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo