Sáng ngày 27/4/021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, Thị xã, Thành phố tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại điểm cầu huyện Cần Giuộc, Ông Nguyễn Văn Nguyện – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBBC huyện chủ trì

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trao đổi một số nội dung kiên quan đến công tác vận động bầu cử, tuyên truyền công tác bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự, an toàn xã hội; quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử.

 tap huan bau cu 27.4.2021.jpg

Quang cảnh tại huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu huyện Cần Giuộc

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử sẽ giúp các đại biểu nắm rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử; trình tự các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, nhất là khâu tổng hợp số liệu, báo cáo số liệu. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các thành viên tham gia tổ chức bầu cử; giúp các thành viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bầu cử; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay