Ngày 15/4/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 45 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 65 đại biểu ứng cử HĐND huyện, đảm bảo đúng quy định. Các đại biểu được giới thiệu ứng cử đều được cử tri đánh giá có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh và có đủ trình độ, năng lực tham gia công tác HĐND huyện.

 DSC_0764.jpg

100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, biểu quyết thông qua danh sách chính thức 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 37,93%, đại biểu trẻ chiếm tỷ lệ 39,65%, đại biểu ngoài đảng chiếm tỷ lệ 10,34%, đại biểu tái cử chiếm tỷ lệ 51,28%./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay