Ngày 14/8/2020, HĐND thị xã Cần thiết Giuộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức triển khai kỳ họp lần loại 18, kỳ họp chuyên mục nhằm kiểm tra, quyết định hành động nhiều yếu tố trọng điểm vào tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội của thị xã. Túng thiếu thư Thị trấn ủy – Phạm Văn Tứ và nhiều đại biểu HĐND thị xã tham gia

Trên kỳ họp, nhiều đại biểu HĐND thị xã trải qua Tờ trình về ý kiến đề nghị phát hành Quyết nghị về sự việc điều tiết, sửa thay đổi một số trong những nội dung của Quyết nghị số 13 ngày 26/6/2020 của HĐND thị xã về phê chuẩn chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quốc gia thị xã Cần thiết Giuộc năm 2019. Tờ trình về ý kiến đề nghị phát hành Quyết nghị về sự việc điều tiết sửa thay đổi một số trong những nội dung của Quyết nghị số 14 ngày 26/6/2020 của HĐND thị xã về sự việc xử lý kết dư ngân sách thị xã năm 2019. Tờ trình về ý kiến đề nghị phát hành Quyết nghị về sự việc bổ sung cập nhật hạng mục và điều tiết bổ sung cập nhật plan bản chất dự án công năm 2020. 100% đại biểu HĐND thị xã sẽ biểu quyết trải qua nhiều Quyết nghị.

 HDND ky thang 8 2020 1.jpg

Đại biểu HĐND thị xã biểu quyết trải qua nhiều Quyết nghị

Cũng trên kỳ họp này, nhiều đại biểu tổ chức miễn nhiệm công tác Phó trưởng Ban kinh tế tài chính – xã hội HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 của bà Lê Thị Phương Thảo nhằm nhận trách nhiệm mới nhất; thai ông Trần Văn Tuấn – Túng thiếu thư Đảng ủy xã Phước Lại lưu giữ công tác Phó trưởng Ban kinh tế tài chính – xã hội HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 HDND ky thang 8 2020 2.jpg

Túng thiếu thư Thị trấn ủy – Phạm Văn Tứ tặng hoa chúc mừng nhiều đồng chí được thai lưu giữ công tác Phó trưởng Ban kinh tế tài chính – xã hội HĐND thị xã, Ủy viên Ủy Ban Nhân Dân thị xã

Thai miễn nhiệm công tác Ủy viên Ủy Ban Nhân Dân thị xã khái niệm ông Hồ nước Văn Đánh – Nguyên Trưởng Chống làm việc, Thương binh và Xã hội thị xã, do nghĩ về hưu; đôi khi thai bổ sung cập nhật công tác Ủy viên Ủy Ban Nhân Dân khái niệm ông Trần Văn Ngọc Sinh – Chánh Văn chống HĐND, Ủy Ban Nhân Dân thị xã và bà Dương Bích Cảm – Trưởng chống Văn hóa truyền thống và Tin tức thị xã./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay