Sáng ngày 06/12/2021, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An dự

Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc Phạm Văn Bốn cho biết, thời gian qua, việc quản lý và sử dụng biên chế của huyện được thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan được giao biên chế đã thực hiện việc tuyển dụng người vào làm việc theo đúng nhu cầu, vị trí việc làm, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định, công tác tuyển dụng luôn xuất phát từ nhu cầu nhân sự của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đảm bảo không vượt biên chế được giao và tỷ lệ tinh giản biên chế. Đến nay, huyện đã triển khai thực hiện tinh giản biên chế đạt tỷ lệ 10%, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện đã thực hiện sắp sếp, giảm 3 cơ quan, đơn vị cấp huyện với 19 cán bộ, 15 công chức, 20 viên chức và 3 hợp đồng lao động. Nhất thể hóa một số chức danh người đứng đầu các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc có tính năng tương đồng; sắp xếp, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố, bố trí lại chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định và thực hiện tốt việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập. Thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó, các đơn vị thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ theo thẩm quyền.

 Bo noi vu giam sat 2021 1.jpg

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi khảo sát

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng và xác định vị trí việc làm vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: xác định tên gọi của vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, khung năng lực của từng vị trí việc làm… không có sự thống nhất chung nên trong quá trình tổng hợp, xây dựng Đề án phải điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi nhiều lần; đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính và một vài đơn vị sự nghiệp công lập của huyện hiện nay có một số vị trí không còn phù hợp do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy; nguồn nhân sự tại chỗ ở một số cơ quan, đơn vị không đảm bảo do thiếu biên chế; một số cơ quan gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn cán bộ kế thừa có chất lượng để bổ sung khi cần thiết. Trên cơ sở đó, huyện kiến nghị sớm Trung ương ban hành Thông tư hướng dẫn về các vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ; bổ sung quy định cán bộ cấp xã được hưởng trợ cấp thôi việc như công chức cấp xã theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ; giữ ổn định biên chế công chức, viên chức trong giai đoạn 2022 – 2026, không thực hiện tinh giản biên chế đều nhau giữa các địa phương.

 Bo noi vu giam sat 2021 2.jpg

Quang cảnh buổi khảo sát

Bo noi vu giam sat 2021 3.jpg 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An dự và phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi khảo sát, Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao việc quản lý biên chế của huyện Cần Giuộc trong thời gian qua. Trong đó, địa phương đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp một cách đồng bộ, nhất quán dân chủ, tạo sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo ở một số địa phương, đơn vị và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục rà soát bộ máy hành chính, đặc biệt là cấp cơ sở và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tinh giản biên chế chặt chẽ gắn với việc sắp xếp theo yêu cầu vị trí việc làm, khung năng lực phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính; tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức không chuyên trách cấp xã để nâng cao chất lượng cấp cơ sở. Bên cạnh đó, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện để báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương xem xét./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay