Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ khối Kinh tế đã lãnh đạo thực hiện đạt được một số kết quả quan trong

Trong đó, đã triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị; hoàn thành phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000. Sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng ứng dụng công nghệ cao với 1.000ha. Có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó xã Phước Hậu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên 98%; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước vào mùa khô tại các xã vùng hạ. Hoàn thành 03 công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đã huy động gần 3.100 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng. Thương mại – dịch vụ tăng trưởng khá, bình quân đạt gần 12,9%/năm. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai – xây dựng được chấn chỉnh; thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn cặn, xử lý các trường hợp vi phạm, từng bước tác động tạo ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Cán bộ, đảng viên thường xuyên được quán triệt, học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thức hiện nhằm đề phòng, ngăn ngừa tham nhũng.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cũng còn một số tồn tại, hạn chế như chỉ tiêu về xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn khó khăn; chưa giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân thị trấn và một vài xã vùng hạ của huyện.

Đó là một trong nhiều nội dung được nêu ra trong báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ trình tại Đại hội đảng viên Đảng bộ khối Kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 10.5.2020 DAI BIEU BO PHIEU BAU BCH DANG BO KHOI KINH TE NHIEM KY 2020 2025.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối Kinh tế

 10.5.2020 BCH DANG BO KHOI KINH TE NHIEM KY 2020 2025.jpg

Ban chấp hành Đảng bộ khối Kinh tế nhiệm kỳ 2020 – 2025

 10.5.2020 DOAN DAI BIEU DANG BO KHOI KINH TE DU DAI HOI DANG BO HUYEN CAN GIUOC LAN THU XII.jpg

Đoàn đại biểu Đảng bộ khối Kinh tế dự Đại hội Đảng bộ huyện

Đại hội lần này cũng đã bầu ra BCH khóa mới gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII gồm 12 đồng chí.  Đồng chí Nguyễn Anh Đức – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối Kinh tế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

THÀNH PHÁT

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3560&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay