Trong hai ngày 15-16/5/2020, Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội có 6 chi bộ trực thuộc với 52 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc đã triển khai các chủ trương, giải pháp và lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu, chỉ tiêu về tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Công tác giáo dục có chuyển biến tích cực, hoàn thành công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI về xây dựng trường THCS tại các xã Phước Hậu, Long Phụng và Long An. Toàn huyện có 30/54 trường đạt chuẩn quốc gia; hàng năm, có trên 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch không ngừng được cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng được nâng lên. Huyện có 17 di tích lịch sử văn hóa, các di tích này được quan tâm xây dựng, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị về giáo dục và tâm linh.

Hệ thống truyền thanh được phủ sống khắp các xã, thị trấn, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác khai thác, cung cấp các dịch vụ bưu chính công tích được quan tâm, đảm bảo thông tin về bưu chính trên địa bàn.

 Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, bảo trợ xã hội được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, chế độ. Trong nhiệm kỳ, đã huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo với tổng số tiền 56 tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được thực hiện có hiệu quả; qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cón 1,37%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,7%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 5c393a268ed0748e2dc1.jpg

Quang cảnh bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội lần thứ II

 16-5 RA MAT BCH DANG BO KHOI VHXH.jpg

Ban chấp hành Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội lần thứ II

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội lần thứ II gồm 7  đồng chí. Đồng chí Đào Thị Ngọc Vui – Phó Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3575&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay